În fiecare lună, membrii, bursierii sau colaboratorii CSDNAN organizează întâlniri online în cadrul cărora sunt discutate proiectele de cercetare sau traducere, atât cele desfășurate sub egida CSDNAN, cât și alte proiecte personale în derulare. Aceste întâlniri au ca scop oferirea unui feedback din partea celorlalți membri, dar simbolizează și dorința Centrului de a stimula dialogul interdisciplinar și intergenerațional.
15 dec. 2022

Funcțiile Casației civile. Fundamente teoretice

În cadrul acestei prelegeri au fost abordate următoarele chestiuni principale: problematica recursului în casație, modelele Casației civile (modelul legislativ al Tribunalului de Casație francez și modelul teoretic „pur” calamandreian), funcțiile Casației civile.

Prezentare realizată de Marian Nicolae
28 nov. 2022

Gustav Radbruch și dreptul natural

În cadrul conferinței a fost prezentată pe larg concepția filosofică a marelui Profesor Gustav Radbruch, inclusiv mecanismul celebrei formule care îi poartă numele. Formula lui Radbruch a fost formulată într-un studiu din 1946 – Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Nedreptatea legii și dreptul supra-legal).

Prezentare realizată de Dan-Andrei Popescu
22 iun. 2022

Relația dintre drept și libertate la Hannah Arendt

Pentru a determina rolul dreptului în spațiul public, Hannah Arendt discută cele două modele care nu sunt construite pe ideea de dominație, cel grec în care legea (nomos) este limita care articulează sfera politicii prin stabilirea frontierelor spațiului public și cel roman în care legea (lex) permite stabilirea de relații între oameni. Folosind simultan dreptul ca frontieră și relație, ea respinge dreptul ca legitimare a dominației și astfel a violenței.

Prezentare realizată de Simona Gherghina
16 mart. 2022

Elogiul Frontierelor. Mic tratat de libertate

Se spune că Europa trece printr-o criză politică. După părerea mea, criza noastră nu e atât de natură politică, cât de natură conceptuală. Europa a trimis la plimbare însăşi ideea de limită, de zid despărţitor, de restricţie protectoare. Or, fără limite, nu mai poţi defini nici măcar o noţiune, ca să nu mai vorbim de proiecte concrete.

Prezentare realizată de Andrei Vieru
16 feb. 2022

Despre identitatea personală. Probleme și soluții

Subiectul identității personale, prin vastele sale implicații și ramificații filosofice, teologice sau științifice, merge cu mult dincolo de preocupările mai limitate ale filosofiei academic-universitare. Toți oameni pot fi, cel puțin din când în când, interesați de sensul propriei vieți sau dacă eul lor continuă să existe și să supraviețuiască morții corpului lor fizic.

Prezentare realizată de Mircea Dumitru
15 dec. 2021

Pledoarie în necunoscut: despre identitatea de gen într-o lume policromă (în lumea Europelor)

Ne-am propus să aducem câteva reflecții legate de o temă relativ nouă, cea a relației dintre noțiunile de „gen” și „sex”. Mai multe state au introdus un al treilea sex, distinct de cel masculin și feminin, care se înscrie în actul de stare civilă, în rubrica dedicată apartenenței sexuale. Prin urmare, în aceste state „repartizarea sexuală” nu exprimă o simplă chestiune de fapt, ci una de drept.

Prezentare realizată de Dan-Andrei Popescu
17 nov. 2021

Pașoptismul în umbra zilelor noastre

Prezentarea de faţă a avut ca obiectiv, pe de o parte, contextualizarea europeană a paşoptismului şi, pe de altă parte, identificarea marilor teme care sunt puse în circulaţie atunci, de la regim politic la construcţia identităţii naţionale.

Prezentare realizată de Ioan Stanomir
15 sept. 2021

Studiile morții

Există în Studiile morții probleme tehnice (de exemplu, stabilirea decesului) care au suferit modificări spectaculoase în ultimele decenii, cu consecințe culturale, normative, spirituale, existențiale dintre cele mai însemnate. Același lucru se poate spune și despre modelele de analiză ale doliului sau despre legislațiile privind eutanasiera și sinuciderea asistată.

Prezentare realizată de Adela Toplean

Imagine antet: Anna Katrina Zinkeisen – „The First Meeting of the Society of Arts at Rawthmell’s Coffee House, 22 March 1754” (1954); Sursa: Art UK