Controversa revirimentului jurisprudențial gravitează în jurul tensiunii dintre exigența schimbării jurisprudențiale, inerentă în cadrul unei societăți în continuă transformare și necesitatea respectării previzibilității și stabilității drepturilor bazate pe jurisprudența instanțelor.

Pentru o mai bună înțelegere a acestei instituții și soluția la această tensiune, trebuie căutat rolul judecătorului în sistemul de drept, mai exact dacă acesta are o anumită putere creatoare care să permită existența revirimentului sau se limitează la a fi la bouche de la loi. Cum teoria revoluționarilor francezi asupra rolului limitat al judecătorului și-a pus amprenta asupra multor sisteme de drept continentale, cum ar fi cel italian care a preluat modelul Curții de Casație francez, dar și cel românesc, puterea creatoare a judecătorului a fost mult timp repudiată, fapt ce a influențat decisiv modul de abordare a efectelor revirimentului jurisprudențial.

În schimb, lucrurile sunt diferite în sistemul de drept anglo-american, unde judecătorul creează dreptul, iar revirimentul are deja o tradiție importantă. În cadrul prezentării, au fost analizate, comparativ, dintr-o perspectivă istorico-evolutivă, rolul și puterea creatoare a judecătorului în sistemele de drept anglo-americane, dar și cele franceze și italiene, cu finalitatea de arăta că revirimentul jurisprudențial are un rol important nu doar în sistemele anglo-americane, ci și în cele continentale, o sursă de inspirație pentru sistemul de drept românesc, unde revirimentul este prea puțin analizat și discutat.

 

Justin Anghel are o dublă formare în Drept românesc și Drept european, la Universitatea din București și la Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes (Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne). Este doctorand în drept procesual civil, dar și colaborator al facultății de drept, unde este titular de seminar în drept procesual civil, precum și la facultatea de drept Paris 1 Sorbona, pentru care predă în franceză materia Droit des sociétés la Colegiul juridic franco-român. Este avocat specializat în litigii la Popovici Nițu Stoica & Asociații, cu accent pe dosarele de energie și de drept societar.

 

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente