În cadrul conferinței a fost prezentată pe larg concepția filosofică a marelui Profesor Gustav Radbruch, inclusiv mecanismul celebrei formule care îi poartă numele. Formula lui Radbruch a fost formulată într-un studiu din 1946 – Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Nedreptatea legii și dreptul supra-legal). Radbruch susține că în conflictul dintre ideea de justiție și certitudinea juridică (Rechtssicherheit) nu există loc la absolutisme; mai precis, acest conflict nu va putea fi tranșat în mod absolut, ci numai admițând o prioritate condițională. În al doilea rând, această prioritate condițională va opera în favoarea certitudinii juridice, adică a dreptului pozitiv. În al treilea rând, primatul certitudinii juridice este înlăturat când nivelul injustiției devine unul intolerabil (unerträglicher Gerechtigkeitsverstoß).

Formula lui Radbruch este considerată spiritul mișcător al așa-numitei „Renașteri a dreptului natural” (Naturrechtsrenaissance) în Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial. Recent, formula lui Radbruch a cunoscut o renaștere în contextul procesării penale a regimului Germaniei de Est după 1990. Curtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof) face trimitere în mai multe decizii la „teza intolerabilității”, în special în procesele împotriva așa-numitelor Mauerschützen (grăniceri de la fosta frontieră a Republicii Democrate Germane acuzați de împușcarea și uciderea refugiaților est-germani). Chiar și Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht) s-a legat de formula lui Radbruch.

 

Dan-Andrei Popescu este conferențiar în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde desfășoară activitate didactică la disciplinele drept internațional privat și drept civil. Este director al Departamentului de drept privat din cadrul aceleiași facultăți.

 

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente