Lucrările originale și traducerile realizate cu sprijinul burselor CSDNAN sunt publicate în colecția EUNOMIA.

Colecția EUNOMIA este un proiect editorial realizat de către Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiza Normativă (CSDNAN) de la Universitatea din București, în parteneriat cu mai multe edituri, printre care se numără editura Universul Juridic, editura Solomon și editura Hamangiu. Colecția este dedicată publicării unor cercetări și eseuri, elaborate de autori români sau străini, în domeniul analizei normative, sub toate aspectele și implicațiile sale – de la fundamentele filosofice, până la doctrinele juridice și la politicile publice subsumate diferitelor curente de gândire ale dreptului natural sau altor curente de gândire în dialog cu acestea. Monografiile, antologiile tematice, edițiile speciale vor consolida infrastructura intelectuală necesară pentru a susține structurile legale și instituționale ale bunei ordini sociale, cum sugerează chiar denumirea colecției.

Sistemul morții în România de azi

În lucrarea pe care o rescriu în momentul de față, încerc să arăt cum anume se folosește o societate marcată de un tip special de anomie (numită de mine „anomie terminală”) de vederile sale publice asupra morții; cum, în consecință, se folosește tanatologia contemporană de propriu-i obiect de studiu și, în general, cum poate dispune teoria de realitate? Și cu ce consecințe?

Proiect realizat de Adela Toplean

O critică a noii teorii a dreptului natural

Hittinger pune în polemică noua teorie a dreptului natural în versiunea fundamentată creștin de autori precum Grisez și Finnis cu propria viziune despre chestiune, viziune pe care o declară ameliorantă, și, la limită, salvatoare. În polarizarea intrinsecă unei astfel de situări, Hittinger răspunde tomistic unor argumente de natură kantiană și rezolvă scolastic probleme inductive (bunăoară cu privire la avort sau eutanasiere).

Proiect realizat de Ștefan Capmare

Originile democrației totalitare

Talmon explorează originile istorice și filozofice ale unui soi de democrație ce se face tot mai vizibilă în ciocnirile socio-culturale din prezent. În urmă cu 70 de ani, el afirma profetic: criza de astăzi constă în „ciocnirea impetuoasă dintre democrația empirică și liberală, pe de o parte, și democrația totalitară și mesianică, pe de cealaltă”.

Proiect realizat de Iuliana-Diana Petrescu

Imagine antet: Philippe Jacques van Bree – „Interior of the Studio of Van Dael and his students at the Sorbonne” (1816); Sursa: Wikimedia Commons