Prezentarea a tratat una dintre problemele juridice și politice cele mai controversate în dreptul pozitiv, netranșată încă în sistemele de civil law – rolul creator judecătorului în interpretarea și aplicarea dreptului –, fiind structurată în următoarele secțiuni principale: datele problemei (i); judecătorul și ars inveniendi (ii); judecătorul și ars combinatoria (iii); în loc de concluzii: judecătorul și ars ius dicandi (iv). Problema de principiu la care s-a încercat oferirea unui răspuns a fost: jurisprudența (practică) face numai operă de aplicare a dreptului (ars inveniendi) sau este ea însăși creatoare de drept (ars combinatoria)?

Este vorba, trebuie subliniat pentru eliminarea oricărui dubiu, de puterea judecătorului de a crea sau nu norme juridice veritabile, cu caracter general abstract – iar nu de așa-numitele „norme individuale” (în terminologia kelseniană). În termenii mai exacți și elocvenți ai lui Alvaro D’Ors (Principios para una teoria realista del derecho, 1953), vorbim despre pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să aibă triplă valoare: normă individuală (pentru părți), normă profesională/precedent judiciar (pentru judecători) și normă publică (pentru toată lumea).

În orice caz și volens nolens, judecătorul în exercitarea funcției sale jurisdicționale uzează atât de ars inveniendi, cât și de ars combinatoria, iar în unele cazuri, precum lacunele legislative, concretizarea clauzelor generale (buna-credință, echitatea, ordinea publică, bunele moravuri, etc.), ori necesitatea adaptării normelor de drept la realitățile social-economice contemporane, ars combinatoria și funcția creatoare a judecătorului găsesc un câmp favorabil de manifestare și afirmare.

 

Marian Nicolae a absolvit cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti ca şef de promoţie, devenind în anul 2003 doctor în drept civil al Universităţii din Bucureşti. De la absolvire şi până în prezent a acumulat o bogată experienţă profesională ca judecător (1991-1995), cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (din 1995), avocat, director în Ministerul Justiţiei (1998-2001), arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (din 2003); membru și președinte al Secției de Drept privat a Academiei de Științe Juridice din România (2017).

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente