Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Vă mulțumim că vizitați acest site. Sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă și valorile pe care le promovăm. Consiliul de Conducere al Centrului a susținut crearea site-ului https://csdnan.ro pentru a satisface interesele utilizatorilor, pentru a-i informa în mod corespunzător, precum și pentru a contribui la conturarea unei comunități intelectuale la interferența dintre sfera academică, domeniul aplicat și societatea civilă. Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putință. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos („Termeni și condiții”), precum și de respectarea legislației în vigoare.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, cu toți membrii sau colaboratorii acestuia, ori numai cu unii dintre aceștia.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile din această secțiune, întrucât orice utilizare a acestui site necesită acceptarea lor de către dumneavoastră.

1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Pentru a deveni mai adecvați obiectivului de a avea o colaborare excelentă cu dumneavoastră, Termenii și condițiile de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz și fără nicio notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină periodic, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări. Orice modificări aduse termenilor și condițiilor vor produce efecte doar de la momentul publicării lor pe site, prin modificarea în mod corespunzător prezentului document. Vă mulțumim.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

2.1. Drepturile de autor și/sau drepturile asupra desenelor și modelelor industriale

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă este proprietarul acestui site. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul (blazonul) Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea acestuia sau a unor terți care au autorizat Centrul să le utilizeze.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor și/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecția desenelor și modelelor industriale (dacă este cazul).

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat și/sau ale lucrărilor și/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări și modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, este strict interzisă, conform legislației în vigoare.

2.2. Drepturile de marcă

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă va deveni o marcă înregistrată conform etapelor și procedurilor de înregistrare prevăzute de lege. Totodată, denumirea Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă este protejată și ca nume de domeniu (https://csdnan.ro).

Alte mărci pot fi, de asemenea, menționate pe site; ele vor fi, în general, identificate printr-o majusculă și evidențiate ca atare. Acestea sunt folosite de Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Centru.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci ori a numelui de domeniu, fără să fi fost obținută în prealabil autorizarea din partea Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă sau de la titularii respectivi, este interzisă de legile în vigoare.

3. Accesul la informațiile publicate pe site

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul https://csdnan.ro și nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Centrului, fără acordul prealabil scris al acestuia.

Folosirea, fără acordul scris al Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu trimite e-mailuri spam.

4. Disponibilitatea serviciului

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu este răspunzător față de utilizator, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă poate schimba oricând conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin aplicabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea pe acest site și nu au caracter retroactiv.

5. Accesul minorilor

Conținutul https://csdnan.ro nu este, ca regulă, destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Totuși, în situații excepționale și aflate în afara controlului Centrului, din motive tehnice, unele link-uri către alte site-uri aflate în afara controlului Centrului și care nu sunt operate de Centru (nici direct, nici indirect) ar putea conduce utilizatorul în pagini de internet care sunt nerecomandate minorilor.

De aceea, pentru a evita orice potențial prejudiciu, vârsta minimă a utilizatorilor înregistrați în vederea accesării conținutului site-ului trebuie să fie de minimum 18 ani.

6. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

7. Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

A se vedea Politica de confidențialitate publicată la https://csdnan.ro/confidentialitate/.

8. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

La momentul redactării prezentelor Termeni și condiții, utilizatorii care vizitează site-ul https://csdnan.ro nu pot să publice comentarii la adresa acestuia, a articolelor publicate și a evenimentelor promovate, nefiind permisă completarea unor câmpuri care se referă la nume, adresa de e-mail și website-ul unor persoane.

În orice caz, chiar dacă această posibilitate va exista în viitor, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate cu reglementările în vigoare.

9. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser

Site-ul https://csdnan.ro este găzduit de serverele unei terțe companii. Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu va putea fi considerat răspunzător pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare care nu sunt imputabile Centrului, ci de terțelor companii care găzduiesc serverele.

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu va putea fi considerat răspunzător pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului https://csdnan.ro. De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă.

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu poate răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul https://csdnan.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor acestora.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter științific ori academic sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • Sunt licențioase ori calomnioase.

10. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Acest site nu este perpetuu. Proprietarul poate să ia decizia închiderii sale oricând (cu toate că noi dorim să funcționeze cât mai mult timp).

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voința noastră, nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar produce din voința noastră, vă vom anunța în mod public.

11. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu evenimentele și opiniile promovate

Cele mai multe dintre articolele și informațiile publicate pe site-ul https://csdnan.ro reprezintă strict opinia personală a membrilor Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, scopul acestora fiind informarea persoanelor interesate, precum și conturarea unei comunități intelectuale la interferența dintre sfera academică, domeniul aplicat și societatea civilă. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorilor sunt inviolabile. Aceștia nu va putea fi considerați răspunzători pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

De asemenea, materialele care fac referire sau prezintă calitățile ori avantajele participării la anumite evenimente sau însușirea anumitor opinii nu constituie altceva decât reflectarea propriilor simțuri sau opinii ale autorilor, iar aceștia nu pot fi responsabili pentru calitatea evenimentelor și opiniilor pe care le promovează.

12. Litigii și dispoziții finale

Prin vizitarea site-ului https://csdnan.ro, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă (precum și asociații/partenerii/afiliații săi).

În cazul unor eventuale conflicte între Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă și persoanele interesate de activitatea acestuia, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele competente din România, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau afectată de altă cauză de ineficacitate, indiferent de cauză, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Odată cu accesarea site-ului, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Clientul își asumă în integralitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de Termenii si condițiile site-ului https://csdnan.ro.

13. Contact

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații și sugestii, precum și pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcționarea secțiunilor site-ului https://csdnan.ro, vă rugăm să ne contactați imediat. Persoană de contact: Teodora Nichita, e-mail: contact@csdnan.ro.

https://csdnan.ro este dezvoltat/operat/administrat de: Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, cu sediul în Palatul Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, telefon +4 021 310 49 20.

 

Varianta actualizată – noiembrie 2022, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă.