EDIȚIA I, 2023

Drepturile fundamentale în secolul XXI: provocări teoretice și practice

 

Evoluțiile rapide din științele naturale și dezvoltarea noilor tehnologii, precum și crizele repetate ale regimurilor democrat-liberale din ultimele decenii, au ridicat probleme serioase pentru modul în care drepturile fundamentale ale omului sunt gândite și interpretate în practica juridică, în etică, metafizică, politică sau în discursul public în secolul XXI. În ce măsură putem identifica drepturile fundamentale cu drepturile naturale, cum afectează evoluția tehnologiilor moderne concepția clasică asupra drepturilor omului sau cum putem justifica astăzi, într-o lume marcată de o profundă divergență asupra valorilor ultime, existența unor drepturi universale și inalienabile, sunt doar câteva întrebări ce ar putea fi explorate de către participanți.

Concursul anual de eseuri este un proiect CSDNAN care încurajează tinerii studenți, începând chiar din primul an de licență, să exploreze tradiția dreptului natural și să descopere relevanța sa în oferirea unor interpretări și soluții pentru probleme actuale de natură juridică, politică și economică. Împreună cu bursele CSDNAN, concursul urmărește pregătirea următoarei generații de cercetători, profesioniști și profesori care să ducă mai departe acest tip de reflecție, ce se deosebește prin înțelegerea mai amplă și interdisciplinară a tendințelor și evenimentelor din societatea românească și internațională. Aceasta presupune un angajament față de operele și gânditorii care s-au confruntat înaintea noastră cu probleme asemănătoare, angajament care, ulterior, dă naștere reflecțiilor proprii, adecvate provocărilor prezentului.

 

 • Perioada de desfășurare:
  • depunerea eseurilor: 1 martie – 1 septembrie 2023;
  • afișarea rezultatelor: 1 noiembrie 2023.
 • Eligibilitate: concursul este dedicat studenților de licență (anul I, II și III) din disciplinele drept, filozofie, științe politice și teologie.
 • Cerințele de redactare a eseului:
  • Textul va fi scris cu Times New Roman, 12, spațiere 1.5, margini normale (2.54);
  • Lungimea maximă a eseului este de 15 pagini;
  • Notele și bibliografia nu sunt incluse în numărul de pagini iar acestea trebuie să respecte unul dintre formatele standard: MLA, APA, Chicago, Harvard, etc. 
 • Premiile acordate:
  • Premiul I: 300 euro; publicarea textului într-un număr special al Revistei Române de Drept Privat; publicarea textului pe platforma Syntopic; feedback de la membrii consiliului științific de evaluare; participare la întâlnirile CSDNAN
  • Premiul al II-lea: 200 euro + publicarea textului într-un număr special al Revistei Române de Drept Privat + publicarea textului pe platforma Syntopic + feedback de la membrii consiliului de evaluare + participare la întâlnirile CSDNAN
  • Premiul al III-lea: 100 euro + publicarea textului într-un număr special al Revistei Române de Drept Privat + publicarea textului pe platforma Syntopic + feedback de la membrii consiliului de evaluare + participare la întâlnirile CSDNAN
  • Mențiune specială: publicarea textului într-un număr special al Revistei Române de Drept Privat + publicarea textului pe platforma Syntopic + feedback de la membrii consiliului de evaluare + participare la întâlnirile CSDNAN
 • Consiliul științific de evaluare: se aleg 3 profesori, membrii CSDNAN, cu competențe în domeniile conexe temei concursului, care vor evalua toate lucrările primite.
Toate premiile sunt oferite de Stoica și Asociații.

Așteptăm eseurile dumneavoastră, însoțite de un abstract și afilierea instituțională, la adresa contact@csdnan.ro, unde suntem bucuroși să răspundem și eventualelor întrebări.

 

Imagine antet: Bartolomeo Pinelli – „Romans Playing the Game of Bowls” (1808); Sursa: WikiArt