Telefon: (+40) 021-312-07-19

E-mail: marian.nicolae@drept.unibuc.ro

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Catedra de drept privat, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Marian Nicolae a absolvit cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti ca şef de promoţie, devenind în anul 2003 doctor în drept civil al Universităţii din Bucureşti. De la absolvire şi până în prezent a acumulat o bogată experienţă profesională ca judecător (1991-1995), cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (din 1995), avocat, director în Ministerul Justiţiei (1998-2001), arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (din 2003); membru și președinte al Secției de Drept privat a Academiei de Științe Juridice din România (2017). În anul 1992 a absolvit Institutul de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor (actualmente, Institutul Naţional al Magistraturii), ca şef de promoţie.

A fost director al revistei Pandectele române – serie nouă (2001-2006), fondator și director al Revistei române de drept privat (2007-2016). Totodată, în calitate de consultant ştiinţific, a participat la elaborarea şi redactarea proiectului Noului Cod civil român (1997-2003; 2006-2008) şi al Noului Cod de procedură civilă (2006-2008), inclusiv a proiectelor legilor de punere în aplicare a acestora.

Este autor sau, după caz, coautor a 6 monografii, al unui tratat de publicitate imobiliară, al unui tratat de prescripție extinctivă, al unui curs universitar de teorie generală a dreptului civil, al unui cod de procedură civilă comentat și adnotat, precum și al unor cursuri selective pentru licență (în mai multe ediții succesive), dar şi a peste 100 de articole, studii și note (unele în colaborare), scrise în materia dreptului privat, în special în domeniul legislației funciare, al drepturilor reale și publicității imobiliare, al dreptului persoanelor şi al dreptului obligațiilor, precum și în materia procedurii civile și a dreptului intertemporal, publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate din România.

Drept civil

Drept procesual civil

Drept intertemporal

Prescripția extinctivă

Publicitatea imobiliară (Drept tabular)

Teoria dreptului

Cărți

Teoria recursului în casație (Pentru recuperarea funcției naturale a Casației civile sau despre posibilitatea unei reforme imposibile), Editura Solomon, București, 2022.

Drept civil. Teoria generală, vol. II, Teoria drepturilor subiective civile, Editura Solomon, București, 2018.

Drept civil. Teoria generală, vol. I, Teoria dreptului civil, Editura Solomon, București, 2017.

Drept civil. Persoanele (în colaborare cu Vasile Bîcu, George-Alexandru Ilie și Radu Rizoiu), Editura Universul Juridic, București, 2016.

Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Editura Universul Juridic, București, 2015.

Articole

„A interpreta este o artă dificilă”, în vol. omagial In honorem Alexandru Bacaci & Ovidiu Ungureanu, Editura Universul Juridic, București, 2012, pag. 398-402.

„Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina noului Cod civil. Aspecte de drept material și drept tranzitoriu”, în Dreptul, Nr. 11/2012, pag. 11-39.

„Uzucapiunea tabulară în noul Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu (intertemporal)”, în Dreptul, Nr. 3/2013, pag. 13-48.

„Noul Cod civil între dreptul comun și dreptul privat comun”, în vol. omagial In honorem Corneliu Bîrsan, Editura Hamangiu & Revista Dreptul, București, 2013, pag. 29-112.

„Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă”, în Dreptul, Nr. 2/2014, pag. 13-73.

„Legea dării în plată: Lex authentica sau simulata?”, în vol. omagial In honorem Ion Lulă. Abuzul de drept, Editura Universul Juridic, București, 2016, pag. 214-240.

„Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice”, în Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice, Editura Solomon, București, 2020, pag. 185-256. 

„Buna-credință și echitatea în Noul Cod civil”, în Revista română de drept privat, Nr. 4/2020, pag. 70-110.

„Tempus regit contractum: Legea aplicabilă contractelor definitive sau de formație progresivă”, în Revista română de drept privat, Nr. 1/2021, pag. 56-112.

„Principiile cardinale ale Noului Cod de civil în doctrină și jurisprudență”, în Revista română de drept privat, Nr. 3-4/2021, pag. 31-104.