A fost prezentată pe larg concepția tomistă asupra dreptului natural. Sfântul Toma d’Aquino a subliniat că legile civile nu trebuie privite ca simple deducții ale dreptului natural, ci trebuie încadrate într-un anume context social și istoric. Astfel, legile civile decurg din legea naturală, dar într-o manieră contingentă, în virtutea modalităților determinate de conflictul dintre rațiune și voința omului. El califică legile civile ca extensii sau prorogări ale dreptului natural. Forța dreptului natural nu este limitată la principiile generale, ci este tranferată în mod specific, fiind dependentă de „constituția naturii umane”. Un rol aparte în concepția Sfântului Toma d’Aquino îl are tradiția.

Tradiția este indisolubil legată de timp, de curgerea lui… Este o umbră care vine din trecut, de multe ori din trecutul îndepărtat, și care însoțește și „completează” prezentul. Prin intermediul ei, trecutul trăiește în prezent (trăiește prezentul), iar prezentul răsuflă în trecut. Tradiția este un ritual, o formă de perpetuare și trăire a trecutului în prezent, dar și o explicație pentru ceea ce este prezentul trăit anumit mod de gândire aparținând îndeobște unei anume comunități sau națiuni – „ethosul” acesteia.

 

Dan-Andrei Popescu este conferențiar în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde desfășoară activitate didactică la disciplinele drept internațional privat și drept civil. Este director al Departamentului de drept privat din cadrul aceleiași facultăți.

 

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente