Paşoptismul este un punct de pornire pentru marile dezbateri care animă secolul XX românesc. Prezentarea de faţă a avut ca obiectiv, pe de o parte, contextualizarea europeană a paşoptismului şi, pe de altă parte, identificarea marilor teme care sunt puse în circulaţie atunci, de la regim politic la construcţia identităţii naţionale.

 

Ioan Stanomir este un critic literar, publicist și politolog român contemporan. Este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

 

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente