Prezentarea constituie o încercare de a chestiona atât pozitivismul, cât şi relativismul „ştiinţei pure a dreptului”, pornind de la pretinsul neokantianism al filosofiei lui Hans Kelsen. Temele centrale vizează: antireducţionismul kelsenian ca fundament central al tezei pozitiviste cu privire la normă, drept, ordine juridică; noţiunile de morală, normă şi drept, precum şi de ordine juridică din perspectiva unui liant transcendental-pozitiv, adică din perspectiva unei presupuse norme fundamentale; ordonarea ierarhică a dreptului bazată pe presupunerea normei fundamentale; în sfârşit, investigarea criticilor centrale ale tezelor kelseniene prin prisma iuspozitivismului contemporan.

 

Ionuț-Florin Popa este profesor universitar al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde predă Drept civil şi Dreptul comerţului internaţional. A obținut doctoratul în drept în anul 2009 în cadrul aceleiași facultăți, cu tema Conformitatea lucrului vândut. A fost judecător în perioada 1998-2003 și notar public din anul 2003 până în prezent. 

 

Prezentarea a avut loc online.

Categorii: Evenimente