Telefon: +40(0)21-315-71-87 /173

E-mail: valeriu.stoica@drept.unibuc.ro

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Catedra de Drept privat, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Valeriu Stoica este profesor emerit al Facultății de Drept a Universității din București, în cadrul Departamentului de Drept Privat (1998-prezent). A predat Drept civil – Drepturi reale principale și Teoria generală a obligațiilor. Din 2018, este formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii din România, unde predă Drept civil aprofundat. Este autorul a peste 120 de articole, studii şi lucrări de specialitate, publicate atât în România cât şi în străinătate.

A fost ministru al justiției al României (1996-2000), profesor și decan al Institutului Național al Magistraturii din România (1991-1993), judecător (1976-1987) și arbitru în cadrul Curții Internaționale de Arbitraj Comercial atașată Camerei de Comerț şi Industrie a României.

Coordonează activitatea de litigii a societății de avocați STOICA & Asociații, una dintre cele mai importante firme de avocatură din România, specializată în litigii civile și comerciale.

Drept civil

Proprietate intelectuală

Drept societar

Drept bancar, asigurări, piață de capital și finanțare

Arbitraj intern şi internațional

Drept administrativ, fiscal și contencios constituțional

Dreptul concurenței și ajutor de stat

Cărți

Drept civil. Drepturile reale principale, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2021.

Reconstrucţia Dreptei
(în colaborare cu Paul Dragoș Aligică), Editura Humanitas, Bucureşti, 2009.

Rezoluțiunea şi rezilierea contractelor civile
, Editura All, București, 1997.

Provocări liberale
(în colaborare cu Paul Dragoș Aligică), Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.

Puterea - un rău necesar
, Editura ALLFA, Bucureşti, 2002.


 Articole


 „Considerații comparative privind noțiunile de bună-credință, diligență, eroare, fraudă, dol, rea-credință, vinovăție (intenție și culpă)”, în Revista română de drept privat, Nr. 4/2021, pag. 15-69.

„Tot ce nu este interzis este permis sau tot ce nu este permis este interzis?”, în Revista română de drept privat, Nr. 2/2020, pag. 373-401.

 „Au terții un veșmânt logic comun în Codul civil?”, în Revista română de drept privat, Nr. 1/2020, pag. 15-79.

„Despre puterea de reprezentare”, în Revista română de drept privat, Nr. 2/2019, pag. 27-54.

 „Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român”, în Revista română de drept privat, Nr. 3/2017, pag. 15-62.

 „Fundamentul şi natura juridică a rezoluțiunii și rezilierii”, în Revista română de drept privat, Nr. 6/2013, pag. 9-19.

„Modurile de operare a rezoluțiunii și mecanismul declarației unilaterale de rezoluțiune”, în Revista română de drept privat, Nr. 5/2013, pag. 9-18.

 „Înţelesul noţiunilor de rezoluţiune şi reziliere în Codul civil român. Între dezideratul clarităţii şi fatalitatea ambiguităţii”, în Revista română de drept privat, Nr. 4/2013, pag. 9-23.

 „Dreptul potestativ de uzucapiune imobiliară extratabulară”, în Revista română de drept privat, Nr. 3/2013, pag. 9-23.

„Patrimoniul de afectaţiune – continuitate şi reformă”, în Revista română de drept privat, Nr. 2/2013, pag. 13-22.