Telefon: +40 021-315-71-87/116

E-mail: simona.gherghina@drept.unibuc.ro

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Catedra de Drept privat, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Simona Gherghina este prorector și profesor la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predă Drept financiar public, Uniunea Economică și Monetară, Contracte de concesiune și Parteneriat public-privat. Este director al programului de master Achiziții publice, Concesiuni și Parteneriat public-privat al aceleiași facultăți.

A publicat mai multe cărți și articole de specialitate referitoare la garanțiile publice, datoria publică, finanțarea investițiilor publice, drept financiar public, concesiunea de lucrări și servicii publice, în cadrul activității sale de cercetare fiind și director în proiectul de cercetare „Finanțarea investițiilor publice: între limitările legale și bugetare și protejarea interesului public”, precum și cercetător senior în cadrul proiectului de cercetare româno-francez „From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule” (Universitatea Aix-Marseille).

De asemenea, are o experienţă semnificativă de peste 25 de ani ca avocat în proiecte de finanţări complexe, fonduri de investiții, drept bancar (credite sindicalizate, risk sharing, project finance, operaţiuni de trezorerie), concesiuni de bunuri şi servicii publice, parteneriate public-privat, contracte FIDIC aferente unor lucrări de reabilitare pentru instalații industriale, lucrări de infrastructură rutieră (inclusiv proceduri arbitrale internaționale).

Drept financiar public

Finanțarea investițiilor publice

Drept bancar

Cărți

The Financing of Public Investments: Between Legal Limitations and the Public Interest Imperative. A Romanian Law Perspective, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015.

Drept financiar public. Datoria publică. Finanțarea investițiilor publice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

Garanţiile publice. Reglementări, delimitări, aplicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Drept financiar public – Caiet de seminar, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008 (în coautorat cu M.A. Raţiu).

Legea parteneriatului public-privat. Comentarii şi adnotări, Editura Monitorul Oficial, București, 2011 (în coautorat cu M.A. Raţiu).

Procedura fiscală, Editura Oscar Print, Bucureşti 1996, (în coautorat cu D.D. Şaguna și D. Șova).


Articole

„The Legal Nature of Sovereign Guarantees – One Less Administrative Contract?”, în Jurnalul de studii juridice, nr. 3-4/2011, pag. 285-301.

„Scrisorile de confort emise de autorităţile publice”, în Analele Universităţii Bucureşti, Seria Drept nr. IV/2011, pag. 465-476.

„Partenerul public în proiectele PPP – confirmarea unor noi frontiere pentru sectorul public”, în Revista română de parteneriat public-privat, nr. 1/2012, pag. 26-49.

„Discuții privitoare la implicarea fondurilor publice în proiectele de parteneriat public-privat în condițiile legislației române actuale”, în Dreptul nr. 3/2012, pag. 95-110.

„Discuții privitoare la contribuţia în bunuri a partenerului public la proiectele de parteneriat public-privat în condițiile legislației române actuale”, în Dreptul nr. 4/2012, pag. 151-165.

„Recuperarea prejudiciului constatat în urma controlului Curţii de Conturi – între norme speciale şi principii”, în Curierul Judiciar, nr. 3/2013, în coautorat cu D.D. Şaguna, pag. 136-140.

„Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acționar într-o societate de proiect”, în Analele Universității din București, Seria Drept, nr. II/2013, pag. 200-212.

„Rolul contractelor de concesiune în structurarea unui parteneriat public-privat”, în Revista română de parteneriat public-privat, nr. 8/2013, pag. 29-44.

„The Notion of Public Investment”, în Analele Universității din București, Seria Drept, nr. I/2015, pag. 110-136.

„Decizii dificile: limitele libertății de apreciere a autorităților contractante în atribuirea contractelor de concesiune”, în Revista română de parteneriat public-privat, nr. 14/2014, pag. 23-31.