E-mail: rizoiu.radu@drept.unibuc.ro

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Catedra de Drept privat, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Radu Rizoiu este prodecan și profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, unde predă discipline legate de dreptul civil: actul juridic, prescripția extinctivă, persoanele și garanțiile civile. În același timp, este formator la Institutul Național al Magistraturii, unde predă tot dreptul civil, dar sub aspectul litigiilor cu profesioniștii.

Este avocat, specializat în drept bancar. Autor a mai multor cărți de specialitate și a zeci de articole juridice, publică în general pe teme legate de regimul juridic al garanțiilor reale (ipoteci), de organizarea persoanelor juridice și de teoria actului juridic civil.

În ultima perioadă este preocupat de teoria regulilor (juridice și nu numai). În cadrul firmei de avocatură Rizoiu & Poenaru, oferă asistenţă juridică în diverse domenii de drept, cu o aplicare specială pe finanţări garantate şi dreptul energiei.

Drept civil

Drept comercial

Drept bancar

Teoria generală a dreptului 

Cărți

 Garanțiile reale mobiliare. Legislație comentată și adnotată, Editura Universul juridic, București, 2006.

 Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională, Editura Universul juridic, București, 2011.

 Ipoteci mobiliare, vol. I, Preferința fiscului, Editura Universul juridic, București, 2012.

Ipoteci mobiliare, vol. II, Caracterele juridice ale ipotecii, Editura Universul juridic, București, 2012.

 Ipoteci mobiliare, vol. III, Contractul de ipotecă și operațiunile asimilate, Editura Universul juridic, București, 2013.

 Contractul de ipotecă în noul Cod civil, Editura Universul juridic, București, 2015.

 Curs de garanții civile, Editura Hamangiu, București, 2020.

 Curs de teoria actului juridic civil, Editura Hamangiu, București, 2021.


 Articole

 “Sailing in a Stormy Sea: Recent Romanian High Court Decisions Affecting Secured Transaction”, în Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Nr. 3/2019, pp. 554-570.

 „Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?”, în Revista română de drept privat, Nr. 2/2019, pp. 69-134.

 „Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și rigorile statului de drept”, în Revista română de drept privat, Nr. 3/2019, pp. 19-56.

 “Security Rights in Intellectual Property in Romania” (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în E.-M. Kieninger (ed.), Security Rights in Intellectual Property, Springer, 2020, pp. 555-595.

 “Homo œconomicus versus homo juridicus: De cine îl salvăm pe om?”, în C.A. Moarcăș, L. Dima (eds.), Hic et Nunc: Alexandru Athanasiu, Editura C.H. Beck, București, 2020, pp. 169-194.

„Între credință și încredere: Despre standarde de bună-credință în materie de garanții”, în Revista română de drept privat, Nr. 4/2020, pp. 111-183.

 „Existent-ils des principes du droit des sûretés? De l’importance de la confiance”, în M. Behar-Touchais, Ph. Dupichot (eds.), Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés, IRJS Editions, Paris, 2021, pp. 15-45.

 „Diamantul de pe inel: Despre incompletitudinea Dreptului (obiectiv) și nevoia de drepturi (subiective)”, (în colaborare cu Mircea Dumitru), în Revista română de drept privat, Nr. 1/2021, pp. 673-703.

„Cum (de)construim o instituție juridică: despre esența ipotecii”, în Revista română de drept privat, Nr. 1/2021, pp. 282-327.

 „Nu sunt ce par a fi. Eseu asupra aparenței în drept”, în A. Almășan, I. Vârsta, C.E. Zamșa (eds.), In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, Tom III, Editura Hamangiu, București, 2021, pp. 708-731.

„Umbra criptoactivelor. În Codul civil”, în Revista română de drept privat, Nr. 1/2022, pp. 75-110.