Alin Gabriel Oprea este avocat colaborator la firma de avocatură STOICA & Asociații. Este membru al Baroului București din 2017. A asistat și reprezentat persoane fizice și juridice române și străine în diverse litigii civile şi comerciale, în special în materie de contracte, urbanism, achiziții publice, precum și în litigii de drept societar sau de contencios administrativ. A participat în numeroase proiecte de consultanță privind probleme de drept contractual, succesoral, imobiliar, asistând clienții atât la negocierea și încheierea contractelor civile, cât și la încetarea amiabilă a raporturilor juridice dintre părți. A absolvit un program de master în Drept privat la Facultatea de Drept, Universitatea din București. Din 2021 urmează un doctorat la aceeași facultate. 

Drept civil

Drept societar

Arbitraj intern şi internațional

Drept administrativ, fiscal și contencios constituțional

Dreptul concurenței și ajutor de stat

Articole


A.G. Oprea, „Considerații privind principiul transparenței prelucrării datelor cu caracter personal”, în Dreptul, Nr. 6/2022, pp. 67-90.

A.G. Oprea, „Corelația dintre promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare în materie imobiliară și clauza de inalienabilitate subînțeleasă în ipoteza instituirii măsurilor asigurătorii de către organele judiciare penale”, în Revista Română de Drept Privat, Nr. 2/2022, pp. 328-345.

A.G. Oprea, „Caracterul subsidiar al actio de in rem verso, reflectat în jurisprudența recentă a instanței supreme”, în Revista Română de Drept Privat, Nr. 2/2021, pp. 437-448. 

A.G. Oprea, „Particularitățile hotărârilor de expedient pronunțate în litigiile având ca obiect suplinirea consimțământului promitentului care refuză, nejustificat, să încheie contractul de vânzare promis”, în Revista Română de Drept Privat, Nr. 3-4/2021, pp. 849-859.

A.G. Oprea, „Impactul dreptului european asupra arbitrajului investițiilor”, în Revista Română de Arbitraj, Nr. 1/2020, pp. 83-86.