E-mail: adrian.caraba@unibuc.com
Adresa: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Strada Sfânta Ecaterina 2-4, București 040155

Adrian-Vasile Carabă este lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, specializat în istoria și spiritualitatea Imperiului Bizantin. Este coordonatorul seriei de cărți Byzantium, publicată la editura Nemira.

Este doctor al Universităţii Martin-Luther-Halle-Wittenberg, Institutul de Orientalistică (2008) și al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (2005). Este membru al Comisiei de Istorie Bisericească Comparată și al Societăţii Române de Studii Bizantine.

Este traducător autorizat din limba germană.

Istorie bizantină

 Teologie ortodoxă

 Filozofie antică

Cărți

O filosofie bipolară. Platon şi Aristotel în disputele filosofice din Bizanţul Paleologilor (1261-1453), Ediţia a II-a, revăzută şi substanţial adăugită, Muzeul Brăilei „Carol I” & Editura Istros, Brăila, 2019.

Dinamica vieţii intelectuale în Bizanţul Paleologilor (1261-1453) sub influenţa polemicii, coord. de Vasile Adrian Carabă/ Ionuţ Alexandru Tudorie, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.

Pletho Apostata. Die Ablehnung des Christentums durch Georgios Gemistos Plethon und dessen Konversion zur griechischen Religion, VVB Laufersweiler Verlag, Giessen, 2010.


Articole

„O perspectivă istorică asupra receptării filosofiei lui Proklos în Bizanţul secolelor V-XI”, în P.S. Varlaam Ploieşteanu şi Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş, Omagiu Profesorului Emilian Popescu la 90 de ani, Editura Basilica, Bucureşti, 2020, pp 459-503.

„Contestarea «Edictului de la Mediolanum» de către Otto Seeck şi receptarea noii teze la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea”, în Biserică și Stat. Perspective teologice și istorice. Studii în memoria părintelui profesor Adrian Gabor, coord. Vasile-Adrian Carabă, Sebastian Laurenţiu Nazâru, Ionuţ-Alexandru Tudorie, Muzeul Brăilei „Carol I” & Editura Istros, Brăila, 2019, pp. 159-184.

„Als «amicus Plato» genauso wichtig wie die Wahrheit war. Die Beteiligung von Kardinal Bessarions Freunden an dessen Plato-Aristoteles-Streit gegen Georgios Trapezuntios”, în Martin Tamcke (ed.), Partnerschaft, Freundschaft, Dialog. Beiträge zum internationalen Symposium am Lehrstuhl für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte der Georg-August-Universität Göttingen vom 20. bis 22. Juni 2015, Lit Verlag, 2016, pp. 93-102.

„Cât de potrivit este conceptul de «Renaştere» pentru lumea bizantină?”, studiu introductiv la: Steven Runciman, Ultima Renaştere bizantină, trad. Mihai-Vlad Ionaşcu, Nemira, Bucureşti, 2016, pp. 5-41.

„Se poate vorbi astăzi despre o filosofie bizantină? Interpretări noi la o temă veche”, în Studii Teologice, Seria a III-a, Anul IX, Nr. 4 (2013), pp. 15-27.

„Nonconformism şi acribie într-o viziune istoriografică mai puţin comodă: Hans-Georg Beck”, studiu introductiv la: Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, trad. din lb. germ. Vasile Adrian Carabă, Nemira, Bucureşti, 2012, pp. 7-25.

„O teocraţie atipică: Bizanţul. Precizări cu privire la statutul împăratului în Biserică”, studiu introductiv la: Steven Runciman, Teocraţia bizantină, trad. din lb. engl. şi st. introd. Vasile Adrian Carabă, Nemira, Bucureşti, 2012, pp. 5-21.

„Ausdrucksformen der byzantinischen Symphonia am Beispiel des Hofzeremoniells”, în: Mihai-D. Grigore/Radu Harald Dinu/Marc Živojinović (eds.) Herrschaft in Südosteuropa Kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven, V&R unipress, Göttingen, 2011, pp. 135-154.

„Basile N. Tatakis (1897-1986) – Un filosof care teologhiseşte”, postfaţă la: Basile Tatakis, Filosofia bizantină, trad. din lb. franc. de Eduard Florin Tudor, Nemira, Bucureşti, 2010, pp. 389-393.

„Hypatia din Alexandria (cca. 370-415) sau apusul unei tradiţii paideice: Mouseion-ul”, în Studii Teologice, Seria a III-a, Anul IV, Nr. 4 (2008), pp. 101-148.