Această antologie cuprinde o serie de lucrări semnate de profesorul Suri Ratnapala. Autorul revede și clarifică bazele teoriilor evoluționiste, începând cu teoria evoluționistă darwiniană și ajungând aproape de contemporaneitate, vorbind despre pozitiviști ca Herbert Hart sau Joseph Raz. Acesta explică, mai apoi, într-un periplu pre-darwinian, diferențele dintre dreptul pozitiv și dreptul natural și cum cel din urmă poate fi considerat o manifestare a argumentului teleologic (argumentul designului). În antiteză cu acest argument este pus în lumină argumentul acumulării de design, nu ca descoperire a lui Darwin (care l-a demonstrat în relație cu evoluția de tip biologic), ci ca descoperire a gânditorilor englezi și scoțieni de secol XVIII, care l-au descoperit în relație cu evoluția de tip social.  Mai târziu, Școala Austriacă de Economie va pune acest principiu evoluționist la baza teoriei emergenței juridice ca proces de acumulare de design, un proces asemănător cu cel descris de metafora mâinii invizibile (Smith) sau de metafora ceasornicarului orb (Dawkins).

De asemenea, este adus în discuție un principiu constituent al zilelor noastre, mai degrabă subînțeles decât dezbătut. Este un „ideal” deoarece este un proces, nu un rezultat. Este „clasic” pentru că a fost formulat încă din Antichitate, de către Aristotel. Și este al „domniei legii” deoarece, conform acestei concepții, doar legea are calitatea de a fi obiectivă, calitate ce o face potrivită să domnească, deci să fie supremă. Periplul este sinuos și detaliat – se discută problema definiției, se biografiază normativismul, opozițiile teoretice cu privire la ideal și, nu în cele din urmă, reușitele, ilustrate prin gradul de dezvoltare a unor țări care, prin atașamentul lor față de idealul domniei legii, oferă cetățenilor lor un grad ridicat de bunăstare. În această din urmă ipostază, idealul domniei legii nu se limitează la a rămâne doar un principiu de admirație filosofică sau politică, ci devine, într-un sens foarte practic, un instrument eficace în combaterea celor mai apăsătoare probleme ale lumii noastre.