Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă (CSDNAN) s-a constituit din dorința de a încuraja cercetările privind gândirea normativă sub toate formele ei (morală, juridică, politică și social-economică) și pentru a recupera și promova un anumit tip de reflecție juridică, filosofică și socială care a dispărut aproape cu totul din spațiul universitar și cultural românesc si nu numai. Centrul ia ca punct de reper paradigma dreptului natural (ius naturale), încurajând dezbaterile nu doar despre doctrinele și abordările asociate acestei tradiții, dar și reacțiile și critica la adresa acesteia. Centrul, o inițiativă interdisciplinară, își propune racordarea spatiului academic și intelectual românesc la comunitatea internațională a cercetătorilor din domeniu, precum și relansarea gândirii românești în domeniile juridic, social și filosofic prin organizarea unui forum de dezbatere intelectuală, prin încurajarea cercetării, publicațiilor și traducerilor, prin diseminarea ideilor, precum și prin susținerea noilor generații de cercetători în domeniu printr-o serie de burse si programe de mentorat.


The Center for Natural Law Studies and Normative Analysis has been established with a mission to encourage research on normative thinking in all its forms (moral, legal, political and socio-economic) and to promote certain types of legal, philosophical and social reflection increasingly absent in the Romanian and Western intellectual and academic life. The Center takes as a point of reference the paradigm of natural law (ius naturale) encouraging debates not only regarding the doctrines and approaches associated with this tradition, but also regarding the responses to and criticisms of it. The Center, an interdisciplinary initiative, aims to connect the Romanian academic and intellectual community to the international community of researchers in the fields of normative analysis, and to a bolster Romanian legal, social and philosophical thinking by organizing a forum for intellectual debate, encouraging research, publications and translations, as well as by supporting the old and new generations of researchers through a series of fellowships, scholarships and mentoring programs.