Această antologie reunește câteva lucrări ale teologului protestant Wolfhart Pannenberg: pe de-o parte, cartea sa, Christentum in einer säkularisierten Welt, iar pe de altă parte, o serie de eseuri și un interviu, publicate la First Things. Principala temă care unifică volumul este fenomenul secularizării – analizat de la cauzele sale istorice până la consecințele sale morale, culturale, sociale și religioase. Pannenberg identifică originea procesului de secularizare în urmările Reformei și ale războaielor religioase – deci, ale diviziunii confesiunilor creștine din spațiul occidental. De pildă, noua întemeiere a legitimității ordinii politice și morale pe teoria legii naturale specifică secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea face deja parte din procesul secularizării. Soluția la actuala criză a legitimității ordinii sociale și la alte probleme ridicate de consecințele ultime ale secularizării – cum ar fi relativismul moral, criza sensului sau crizele identitare ale oamenilor din societatea occidentală – pe care o sugerează teologul are două niveluri. Pe de-o parte, la nivel epistemic, Pannenberg argumentează în favoarea reconcilierii dintre rațiune și credință, pentru ca teologia creștină să poată oferi, din nou, o viziune comprehensivă asupra realității. Pe de altă parte, la nivel instituțional, argumentează în favoarea unui proiect ecumenic, fiind singura formulă care i se pare că poate răspunde în mod direct și eficient diviziunii confesionale care a luat naștere în secolul al XVI-lea.