Tratat de Drept Civil

Coordonatori generali: Valeriu Stoica și Marian Nicolae

Tratatul, conceput ca o lucrare majoră de referință pentru dreptul românesc, va fi alcătuit din 12 tomuri, însumând peste 90 de volume, apariția lor urmând să se desfășoare pe perioada următorilor șapte ani. Lucrarea este menită să abordeze sistematic toate instituțiile Codului Civil, în conexiunea lor cu legile speciale. Autonomia relativă a fiecărui tom și a fiecărui volum va permite publicarea pe măsura finalizării lor de către autori. Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă va asigura baza de coordonare, infrastructura și, prin intermediul celor doi coordonatori generali ai Tratatului (profesorii Valeriu Stoica și Marian Nicolae), coerența întregului demers științific.
 

TOMUL I. PARTEA GENERALĂ (coord. Marian NICOLAE)

 

VOL. I. INTRODUCERE GENERALĂ

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL (Marian Nicolae)

Titlul I. Noțiunea dreptului civil

Cap. 1. Noțiuni istorice (Originile dreptului civil)
Cap. 2. Noțiunea și specificul dreptului civil
Cap. 3. Obiectul și conținutul dreptului civil

 

Titlul II. Autonomia dreptului civil

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Autonomia juridică a dreptului civil
Cap. 3. Delimitarea dreptului civil

 

Titlul III. Rolul dreptului civil

Cap. 1. Importanța dreptului civil
Cap. 2. Rolul dreptului civil în sistemul dreptului românesc (și internațional)
Cap. 3. Rolul dreptului civil în știința dreptului românesc (și internațional)

 

VOL. II. IZVOARELE (SURSELE) DREPTULUI CIVIL (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale (Marian Nicolae)

Cap. 1. Noțiunea izvoarelor (surselor) dreptului civil
Cap. 2. Reglementarea izvoarelor dreptului civil
Cap. 3. Tipologia izvoarelor dreptului civil

 

Titlul II. Izvoarele (sursele) actuale ale dreptului civil

Cap. 1. Izvoarele scrise ale dreptului civil. Legea ca izvor al dreptului civil (Marian Nicolae)
Cap. 2. Izvoarele nescrise ale dreptului civil. Uzanțele ca izvoare ale dreptului civil (Ionuț-Florin Popa)
Cap. 3. Principiile juridice – izvoare ale dreptului civil (Marian Nicolae, (Ionuț-Florin Popa)

 

Titlul III. Unele probleme speciale privind izvoarele (sursele) dreptului civil (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Considerații generale/Datele problemei
Cap. 2. Problema altor izvoare ale dreptului civil (Bunele moravuri; practica judiciară)
Cap. 3. Ierarhia izvoarelor dreptului civil

 

VOL. III. INTERPRETAREA ȘI APLICAREA DREPTULUI CIVIL (Marian Nicolae)

TITLUL I. Noțiuni generale

Cap. 1. Formele de realizare a dreptului civil
Cap. 2. Noțiunea „interpretării dreptului civil”
Cap. 3. „Noțiunea aplicării dreptului civil”

 

Titlul II. Interpretarea izvoarelor (surselor) dreptului civil

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Clasificarea formelor interpretării legii civile
Cap. 3. Metodele de interpretare a legii civile

 

Titlul III. Aplicarea normelor de drept civil

Cap. 1. Aplicabilitatea directă a normelor de drept civil
Cap. 2. Concursul (sau conflictul) normelor de drept civil
Cap. 3. Unele probleme speciale privind aplicarea normelor de drept civil

 

VOL. IV. APLICAREA ÎN TIMP A NORMELOR DE DREPT CIVIL (DREPTUL INTERTEMPORAL CIVIL) (Marian Nicolae)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiunea „aplicării în timp a normelor de drept civil”
Cap. 2. Intrarea și ieșirea din vigoare a normelor de drept civil
Cap. 3. Conflictele de legi civile în timp. Modalități de soluționare

 

Titlul II. Cadrul legislativ

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2. Sistemul Codului civil din 1864
Cap. 3. Sistemul Noului Cod civil

 

Titlul III. Principiile dreptului intertemporal civil

Cap. 1. Neretroactivitatea legii civile
Cap. 2. Aplicarea imediată a legii noi
Cap. 3. Supraviețuirea legii civile vechi

 

VOL. V. DREPTURILE SUBIECTIVE ȘI ALTE SITUAȚII JURIDICE CIVILE (Marian Nicolae)

Titlul I. Caracterizare generală a drepturilor subiective civile și obligațiilor civile

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Noțiunea, structura și caracterele dreptului subiectiv civil
Cap. 3. Noțiunea, structura și caracterele obligației civile

 

Titlul II. Tipologia drepturilor subiective și obligațiilor civile

Cap. 1. Clasificarea (diviziunea) drepturilor subiective și obligațiilor civile
Cap. 2. Drepturile subiective civile primare
Cap. 3. Problema așa-numitelor „drepturi secundare” sau „drepturi potestative”

 

Titlul III. Obligația naturală – obligație civilă imperfectă sau datorie morală?

Cap. 1. Obligațiile naturale între obligații civile și datorii morale
Cap. 2. Tipologia obligațiilor naturale
Cap. 3. Regimul obligațiilor naturale

 

VOL. VI. ACTUL JURIDIC ȘI FAPTUL JURIDIC CIVIL (Marian Nicolae, George-Alexandru Ilie, Cristian Paziuc)

Titlul I. Izvoarele drepturilor subiective civile (George-Alexandru Ilie, Cristian Paziuc)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Clasificarea izvoarelor drepturilor subiective civile

 

Titlul II. Actul juridic civil (Marian Nicolae)

Cap. 1. Noțiunea actului juridic civil
Cap. 2. Tipologia actelor juridice civile
Cap. 3. Delimitarea actului juridic civil

 

Titlul III. Faptul juridic civil (George-Alexandru Ilie, Cristian Paziuc)

Cap. 1. Noțiunea faptului juridic civil
Cap. 2. Tipologia faptelor juridice civile
Cap. 3. Delimitarea faptului juridic civil

 

VOL. VII. APĂRAREA DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE ȘI ALE ALTOR SITUAȚII JURIDICE CIVILE (Marian Nicolae, George-Alexandru Ilie, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale (Marian Nicolae)

Cap. 1. Recunoașterea, garantarea și exercițiul drepturilor subiective civile. Problema abuzului de drept (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)
Cap. 2. Ocrotirea (protecția) judiciară a drepturilor subiective civile (Dreptul subiectiv, acțiunea civilă și dreptul material la acțiune)
Cap. 3. Corelația dreptului subiectiv civil cu acțiunea civilă și dreptul la acțiune

 

Titlul II. Prescripția extinctivă și decăderea (Marian Nicolae, George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Prescripția extinctivă
Cap. 2. Decăderea
Cap. 3. Comparație între prescripția extinctivă și decădere

 

Titlul III. Calculul termenelor (George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Reguli de calcul

 

TOMUL II. PERSOANELE (coord.: George-Alexandru Ilie, Radu Rizoiu)

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PERSOANELOR (George-Alexandru Ilie, Radu Rizoiu, Lucian Bojin, Stela Stoicescu)

 

Titlul I. Personalitatea juridică (R. Rizoiu, G.-Al. Ilie, L. Bojin)

Cap. 1. Subiectul de drept, personalitatea și status-ul civil (G.-Al. Ilie, R. Rizoiu)
Cap. 2. Personalitatea juridică/civilă a omului/ființei umane (G.-Al. Ilie)
Cap. 3. Personalitatea juridică/civilă a organizațiilor (R. Rizoiu, L. Bojin);

 

Titlul II. Drepturile personalității (Stela Stoicescu)

Cap. 1. Tipologia drepturilor personalității
Cap. 2. Drepturile inerente ființei umane
Cap. 3. Drepturile inerente persoanei juridice

 

Titlul III. Apărarea drepturilor personalității și altor drepturi personale nepatrimoniale (G.-Al. Ilie, R. Rizoiu, Stela Stoicescu)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale ale persoanei fizice
Cap. 3. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale ale persoanei juridice

 

VOL. II. PERSOANA FIZICĂ (George-Alexandru Ilie, Cristian Paziuc, Stela Stoicescu)

Titlul I. Starea civilă (G.-Al. Ilie, Cr. Paziuc)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Elementele stării civile
Cap. 3. Înregistrările de stare civilă

 

Titlul II. Capacitatea persoanei fizice (G.-Al. Ilie)

Cap. 1. Capacitatea de folosință a persoanei fizice
Cap. 2. Capacitatea e exercițiu a persoanei fizice
Cap. 3. Sancțiunea nerespectării regulilor privind capacitatea persoanei fizice

 

Titlul III. Protecția persoanei fizice (Cr. Paziuc, Stela Stoicescu)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Protecția juridică a minorului
Cap. 3. Protecția juridică a majorului

 

VOL. III. PERSOANA JURIDICĂ (Radu Rizoiu, Lucian Bojin)

Titlul I. Înființarea persoanei juridice

Cap. 1. Crearea persoanei juridice
Cap. 2. Moduri de înființare/creare a persoanei juridice
Cap. 3. Înregistrarea persoanei juridice

 

Titlul II. Funcționarea persoanei juridice

Cap. 1. Capacitatea persoanei juridice
Cap. 2. Organele persoanei juridice
Cap. 3. Răspunderea persoanei juridice

 

Titlul III. Restructurarea/reorganizarea și încetarea persoanei juridice

Cap. 1. Restructurarea persoanei juridice
Cap. 2. Reorganizarea persoanei juridice
Cap. 3. Încetarea persoanei juridice

 

VOL. IV. STATUL ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE – SUBIECTE DE DREPT CIVIL (Marian Nicolae)

Titlul I. Personalitatea juridică a statului și unităților administrativ-teritoriale

Cap. 1. Datele problemei
Cap. 2. Statul – subiect de drept internațional și drept intern
Cap. 3. Unitățile administrativ-teritoriale – subiecte de drept internațional și drept intern

 

Titlul II. Statul – subiect de drept civil

Cap. 1. Capacitatea civilă a statului
Cap. 2. Participarea statutului în raporturile de drept civil
Cap. 3. Răspunderea civilă a statului

 

Titlul III. Unitățile administrativ-teritoriale – subiecte de drept civil

Cap. 1. Capacitatea civilă a unităților administrativ-teritoriale
Cap. 2. Participarea unităților administrativ-teritoriale în raporturile de drept civil
Cap. 3. Răspunderea civilă a unităților administrativ-teritoriale

 

TOMUL III. BUNURILE (coord. Valeriu Stoica)

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL BUNURILOR (BUNURILE, PATRIMONIUL, POSESIA) – Valeriu Stoica

Titlul I. Bunurile

Cap. 1. Lucruri și bunuri. Clasificarea bunurilor
Cap. 2. Bunurile corporale
Cap. 3. Bunurile incorporale

 

Titlul II. Patrimoniul

Cap. 1. Teoria clasică a patrimoniului
Cap. 2. Teoria modernă a patrimoniului
Cap. 3. Funcțiile patrimoniului

 

Titlul III. Posesia

Cap. 1. Evoluția istorică a noțiunii de posesie
Cap. 2. Noțiunea juridică a posesiei ca stare de fapt (elemente definitorii, coposesiune, calitățile și viciile posesiei, intervertirea precarității în posesie, joncțiunea posesiilor)
Cap. 3. Efectele și apărarea posesiei ca stare de fapt

 

VOL. II. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ (Valeriu Stoica, Irina Sferdian)

Titlul I. Diferite perspective asupra dreptului de proprietate

Cap. 1. Perspectiva istorică asupra dreptului de proprietate
Cap. 2. Aspecte economice, sociologice și filosofice ale dreptului de proprietate
Cap. 3. Perspectiva juridică asupra dreptului de proprietate

 

Titlul II. Dreptul de proprietate privată

Cap. 1. Noțiune (definire, conținut, caractere)
Cap. 2. Limitele de exercitare
Cap. 3. Exproprierea, rechiziția și confiscarea

 

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (Irina Sferdian)

Cap. 1. Două perspective complementare: drepturile asupra bunului altuia sau dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Cap. 2. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată constituite în favoarea persoanei
Cap 3. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată constituite în favoarea fondului

 

VOL. III. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ (Laura Toma Dăuceanu)

Titlul I. Bunurile domeniale

Cap. 1. Evoluția istorică
Cap. 2. Noțiunea de bunuri domeniale.
Cap. 3. Distincția dintre bunurile din domeniul public și bunurile din domeniul privat

 

Titlul II. Noțiunea dreptului de proprietate publică

Cap. 1. Obiectul dreptului de proprietate publică
Cap. 2. Conținutul, caracterele și limitele de exercitare
Cap. 3. Dobândirea și încetarea dreptului de proprietate publică

 

Titlul III. Exercitarea dreptului de proprietate publică

Cap. 1. specificul exercitării dreptului de proprietate publică
Cap. 2. exercitarea directă a dreptului de proprietate publică)
Cap. 3. exercitarea indirectă a dreptului de proprietate publică)

 

VOL. IV. MODALITĂȚILE DREPTULUI DE PROPRIETATE (Irina Sferdian)

Titlul I. Noțiunea și tipologia modalităților dreptului de proprietate

Cap. 1. Noțiune
Cap. 2. Tipologie. Proprietatea comună. Coproprietatea și devălmășia
Cap. 3. Tipologie. Proprietatea periodică

 

Titlul II. Coproprietatea obișnuită

Cap. 1. Noțiune
Cap. 2. Exercitare și încetare
Cap. 3. Coproprietatea obișnuită și devălmășia. Asemănări și deosebiri

Titlul III. Coproprietatea forțată
Cap. 1. Noțiunea și formele coproprietății forțate
Cap. 2. Coproprietatea forțată asupra părților comune din clădirile sau din ansamblurile rezidențiale cu mai multe spații locative aparținând unor proprietari diferiți
Cap. 3. Alte forme de coproprietate forțată

 

VOL. V. ADMINISTRAREA BUNULUI ALTUIA. FIDUCIA (Daniel Moreanu)

Titlul I. Administrarea bunului altuia

Cap. 1. Noțiune si reglementare juridică
Cap. 2. Forme de administrare. Administrarea simplă si administrarea deplină.
Cap. 3. Regimul juridic al administrării.

 

Titlul II. Fiducia și echivalentul anglo-american (trust-ul)

Cap. 1. Reglementare juridică și comparație cu alte instituții juridice. Între fiducie și trust.
Cap. 2. Patrimoniul de afectațiune și masa patrimonială fiduciară.
Cap. 3. Transferul intergenerațional al patrimoniului. Comparație cu trust-ul anglo-american și fiducia franceză/québécoise.

 

Titlul III. Administrarea patrimoniului fiduciar si a altor patrimonii/bunuri

Cap. 1. Administrarea patrimoniului altuia. Contractul de administrare a bunurilor altuia.
Cap. 2. Administrarea patrimoniului fiduciar. Contractul de fiducie (fiducia-gestiune și fiducia-garanție) și contractul de trust.
Cap. 3. Administrarea altor patrimonii și bunuri.

 

Vol. VI. DINAMICA DREPTURILOR REALE PRINCIPALE (MODURI DE DOBÂNDIRE A DREPTURILOR REALE PRINCIPALE) – Flavius A. Baias

Titlul I. Introducere. Hotărârea judecătorească, tradițiunea și ocupațiunea

Cap. 1. Introducere
Cap. 2. Hotărârea judecătorească și tradițiunea
Cap. 3. Ocupațiunea

 

Titlul II. Accesiunea și uzucapiunea

Cap. 1. Accesiunea
Cap. 2. Uzucapiunea (Codul civil din 1864, Decretul-lege nr. 115/1938 și Codul civil)
Cap. 3. Înscrierea posesiei în Cartea funciară în cadrul înregistrării sistematice și în cadrul înregistrării sporadice

 

Titlul III. Posesia de bună-credință asupra bunurilor mobile. Proprietatea aparentă

Cap. 1. Semnificația regulilor înscrise în art. 935-938 C. civ.
Cap. 2. Efectul achizitiv al posesiei de bună-credință asupra bunurilor mobile
Cap. 3. Proprietatea aparentă

 

VOL. VII. APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ȘI A CELORLALTE DREPTURI REALE PRINCIPALE (Flavius A. Baias)

Titlul I. Noțiunea de apărare a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale principale. Dreptul material la acțiune specific drepturilor reale principale

Cap. 1. Noțiune
Cap. 2. Mijloace de drept public pentru protecția juridică a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale principale.
Cap. 3. Dreptul material la acțiune specific dreptului de proprietate și celorlalte drepturi reale principale

 

Titlul II. Acțiuni pentru apărarea dreptului de proprietate privată și a dezmembrămintelor

Cap. 1. Acțiunea în revendicare
Cap. 2. Acțiunea negatorie și acțiunea în grănițuire
Cap. 3. Corelația dintre acțiunea în revendicare și procedurile speciale reglementate în legile de restituire

 

Titlul III. Acțiunile pentru apărarea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale principale întemeiate pe acesta

Cap. 1. Acțiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate publică
Cap. 2. Acțiunea confesorie întemeiată pe dreptului de administrare
Cap. 3. Acțiunea confesorie întemeiată pe dreptul de concesiune și pe dreptul de folosință cu titlu gratuit

 

VOL. VIII. BUNURI CU REGIM SPECIAL (Eugen Chelaru)

Titlul I. Introducere

Cap. 1. Noțiunea de bunuri cu regim juridic special
Cap. 2. Categorii de bunuri cu regim juridic special
Cap. 3. Interferența dintre dreptul de proprietate privată și dreptul de proprietate publică asupra unor categorii de bunuri cu regim juridic special

 

Titlul II. Regimul juridic al terenurilor și al construcțiilor

Cap. 1. Sistematizarea și amenajarea teritoriului. Reguli de urbanism
Cap. 2. Regimul juridic al terenurilor
Cap. 3. Regimul juridic al construcțiilor

 

Titlul III. Alte bunuri cu regim juridic special

Cap. 1 Regimul juridic al bunurilor cu valoare artistică sau istorică
Cap. 2 Regimul juridic al bunurilor cu potențial periculos
Cap. 3 Regimul juridic al bunurilor de cult și al altor bunuri bisericești

 

TOMUL IV. OBLIGAȚIILE (coord.: Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL OBLIGAȚIILOR (OBLIGAȚIILE ÎN GENERAL) (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa, George-Alexandru Ilie)

Titlul I. Despre obligații în general (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Tipologia obligațiilor
Cap. 3. Efectele obligațiilor

 

Titlul II. Modalitățile obligațiilor (George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Noțiunea de „modalitate” a obligațiilor
Cap. 2. Obligațiile afectate de termen și de condiție
Cap. 3. Obligațiile plurale

 

Titlul III. Dinamica obligațiilor (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Problema „transmiterii” sau „transformării” obligațiilor
Cap. 2. Transmiterea obligațiilor
Cap. 3. Transformarea obligațiilor

 

VOL. II/1. CONTRACTUL. FORMAREA ȘI EFECTELE CONTRACTULUI (Ionuț-Florin Popa, George-Alexandru Ilie, Marius Floare)

Titlul I. Noțiuni generale (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Noțiunea „contractului”
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Tipologia contractelor

 

Titlul II. Formarea contractului (Ionuț-Florin Popa, Marius Floare, George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Mecanismul de formare a contractelor. Contractele preparatorii și pactele de opțiune (Ionuț-Florin Popa, Marius Floare)
Cap. 2. Condițiile de formare (existență și validitate) a contractelor (George-Alexandru Ilie)
Cap. 3. Reprezentarea (Ionuț-Florin Popa)

 

Titlul III. Interpretarea și efectele contractului (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Interpretarea contractului
Cap. 3. Efectele contractului

 

VOL. II/2. CONTRACTUL. CESIUNEA CONTRACTULUI, SIMULAȚIA ȘI IMPREVIZIUNEA ÎN CONTRACTE (Marian Nicolae; Ionuț-Florin Popa, Flavius A. Baias, George-Alexandru Ilie, Ioan-Ilieș Neamț)

Titlul I. Cesiunea contractului (Marian Nicolae)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile cesiunii contractului
Cap. 3. Efectele cesiunii contractului

 

Titlul II. Simulația (Flavius-Antoniu Baias)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Formele simulației
Cap. 3. Efectele simulației

 

Titlul III. Impreviziunea (Ionuț-Florin Popa, Ioan-Ilieș Neamț)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile impreviziunii
Cap. 3. Efectele impreviziunii

 

VOL. II/3. CONTRACTUL. ÎNCETAREA, INEFICACITATEA ȘI INVALIDITATEA CONTRACTULUI Marian Nicolae, George-Alexandru Ilie, Laura-Toma Dăuceanu)

Titlul I. Încetarea contractului (George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Moduri de încetare a contractului
Cap. 3. Efectele încetării contractului

 

Titlul II. Ineficacitatea contractului (Laura Toma-Dauceanu)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Denunțarea unilaterală
Cap. 3. Caducitatea

 

Titlul III. Invaliditatea contractului (Marian Nicolae)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Inexistența contractului
Cap. 3. Nulitatea și anulabilitatea contractului

 

VOL. III. ACTUL JURIDIC UNILATERAL – IZVOR DE OBLIGAȚII (Marieta Avram)

Titlul I Introducere în teoria actului juridic unilateral

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2. Noțiunea de „act juridic unilateral”
Cap. 3. Funcțiile actului juridic unilateral

 

Titlul II. Regimul juridic general al actului juridic unilateral

Cap. 1. Aplicarea și adaptarea regimului juridic al contractelor
Cap. 2. Mecanismul de formare a actului juridic unilateral
Cap. 3 Efectele juridice ale actului juridic unilateral

 

Titlul III. Actul unilateral ca izvor de obligații

Cap. 1. Subteoria angajamentului unilateral
Cap. 2. Promisiunea unilaterală
Cap. 3. Aplicații legale și practice ale promisiunii unilaterale

 

VOL. IV. FAPTUL JURIDIC LICIT (George-Alexandru Ilie, Laura Toma-Dăuceanu, Cristian Paziuc)

Titlul I. Gestiunea de afaceri (Cristian Paziuc)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile gestiunii de afaceri
Cap. 3. Efectele gestiunii de afaceri

 

Titlul II. Plata nedatorată (George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile plății nedatorate
Cap. 3. Efectele plății nedatorate

 

Titlul III. Îmbogățirea fără justă cauză (Laura Toma-Dăuceanu)

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile îmbogățirii fără justă cauză
Cap. 3. Efectele îmbogățirii fără justă cauză

 

VOL. V/1. FAPTUL JURIDIC ILICIT (RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ). CONDIȚIILE ȘI EFECTELE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE (Ionuț-Florin Popa, Ioan-Ilieș Neamț, Marius Floare)

Titlul I. Noțiuni generale (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Noțiunea „răspunderii civile delictuale”
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Delimitarea răspunderii civile delictuale față de alte forme de răspundere juridică

 

Titlul II. Condițiile generale ale răspunderii civile delictuale (Ionuț-Florin Popa, Ioan-Ilieș Neamț, Marius Floare)

Cap. 1. Noțiuni generale (Ionuț-Florin Popa)
Cap. 2. Elementele răspunderii civile delictuale (Ionuț-Florin Popa, Ioan-Ilieș Neamț, Marius Floare)
Cap. 3. Cauzele de înlăturare a răspunderii delictuale (Ioan-Ilieș Neamț, Marius Floare)

 

Titlul III. Efectele răspunderii civile delictuale

Cap. 1. Noțiuni generale (Ionuț-Florin Popa)
Cap. 2. Modalitățile de reparare a prejudiciului/Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale (Ionuț-Florin Popa, Ioan-Ilieș Neamț)
Cap. 3. Acțiunea în răspundere civilă delictuală (Ioan-Ilieș Neamț)

 

VOL. V/2. FAPTUL JURIDIC ILICIT (RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ). FORMELE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE (Ionuț-Florin Popa, Laura Toma-Dăuceanu, Ioan-Ilieș Neamț)

Titlul I. Răspunderea pentru fapta proprie

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Răspunderea pentru fapta proprie a persoanei fizice
Cap. 3. Răspunderea pentru fapta proprie a persoanei juridice

Titlul II. Răspunderea pentru fapta altuia

Cap. 1. Calificarea răspunderii pentru fapta altuia
Cap. 2. Formele răspunderii pentru fapta altuia – tipologia Codului civil
Cap. 3. Concurența răspunderilor pentru fapta altuia

Titlul III. Răspunderea pentru lucruri (Ionuț-Florin Popa, Laura Toma-Dăuceanu, Ioan-Ilieș Neamț)

Cap. 1. Răspunderea pentru lucruri în general (Ionuț-Florin Popa)
Cap. 2. Răspunderea pentru animalele ce le avem în pază
Cap. 3. Răspunderea pentru ruina edificiului

 

VOL. V/3. FAPTUL JURIDIC ILICIT (RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ). RĂSPUNDERI CIVILE SPECIALE Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa, Laura Toma-Dăuceanu, Ioan-Ilieș Neamț)

Titlul I. Răspunderea pentru produsele cu defect (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Cadrul european al reglementării răspunderii pentru produsele cu defect
Cap. 2. Corelația dintre răspunderea pentru produsele cu defect și răspunderile din drept comun
Cap. 3. Condițiile și efectele angajării răspunderii pentru produsele cu defect

 

Titlul II. Răspunderea civilă a statului și agenților săi (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa, Laura Toma-Dăuceanu, Ioan-Ilieș Neamț)

Cap. 1. Răspunderea pentru acte administrative ilicite (Laura Toma-Dăuceanu, Ioan-Ilieș Neamț)
Cap. 2. Răspunderea pentru erori judiciare (Marian Nicolae)
Cap. 3. Răspunderea pentru nesocotirea drepturilor și libertăților fundamentale (Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa)

 

Titlul III. Alte răspunderi civile speciale

Cap. 1. Răspunderea medicală (Marius Floare)
Cap. 2. Răspunderea pentru daunele nucleare (Ioan-Ilieș Neamț)
Cap. 3. Răspunderea pentru daunele ecologice (Ioan-Ilieș Neamț)

 

VOL. VI/1. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR. TEORIA NEEXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR (Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. „Remediile” neexecutării obligațiilor

Cap. 1. Noțiuni generale (inclusiv Principiile „remediilor” pentru neexecutarea obligațiilor contractuale și extracontractuale)
Cap. 2. Condițiile răspunderii civile (și cauzele dilatorii și exoneratorii generale de răspundere civilă)
Cap. 3. Principiul non-cumulului răspunderilor. Corelații (inclusiv corelația executare în natură vs. executare prin echivalent; executarea prin echivalent vs. restituirea prestațiilor etc.)

 

TITLUL II. Excepția de neexecutare a contractului

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Condițiile excepției de neexecutare a contractului
Cap. 3. Efecte juridice

 

Titlul III. Mijloace de protecție a drepturilor creditorului

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Acțiunea oblică (subrogatorie) și acțiunile directe
Cap. 3. Acțiunea revocatorie (pauliană)

 

VOL. VI/2. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR. EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAȚIILOR (Vladimir Diaconiță, Cristian Paziuc)

TITLUL I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiunea de „executare silită a obligațiilor”
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Formele (modalitățile) de executare silită a obligațiilor

 

TITLUL II. Executarea în natură a obligațiilor (Vladimir Diaconiță)

Cap. 1. Condițiile executării în natură
Cap. 2. Executarea obligațiilor de a da, a face și a nu face
Cap. 3. Concursul executării în natură cu alte forme (modalități) de executare a obligațiilor

 

Titlul III. Executarea prin echivalent a obligațiilor (Cristian Paziuc)

Cap. 1. Condițiile executării prin echivalent
Cap. 2. Evaluarea daunelor-interese
Cap. 3. Clauza penală

 

VOL. VI/3. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR. REZOLUȚIUNEA, REZILIEREA ȘI REDUCEREA PRESTAȚIILOR CONTRACTUALE (Valeriu Stoica, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Istoricul noțiunii și drept comparat
Cap. 2. Domeniul de aplicare
Cap. 3. Rezoluțiunea, rezilierea, reducerea prestațiilor și celelalte moduri de încetare a contractului

 

Titlul II. Rezoluțiunea și rezilierea contractului

Cap. 1. Tipuri de rezoluțiune
Cap. 2. Condițiile substanțiale ale rezoluțiunii
Cap. 3. Condițiile formale ale rezoluțiunii

 

Titlul III. Reducerea prestațiilor contractuale

Cap. 1. Calificarea reducerii prestațiilor
Cap. 2. Condițiile substanțiale și formale ale reducerii prestațiilor
Cap. 3. Controverse privind reducerea prestațiilor

 

VOL. VII. STINGEREA OBLIGAȚIILOR (George-Alexandru Ilie, Vladimir Diaconiță, Cristian Paziuc

)

Titlul I. Noțiuni generale (George-Alexandru Ilie

Cap. 1. Noțiunea de „stingere a obligațiilor”
Cap. 2. Clasificarea modurilor de stingere a obligațiilor
Cap. 2. Efectele stingerii obligațiilor

 

Titlul II. Plata (Executarea voluntară) (Vladimir Diaconiță, Cristian Paziuc

)
Cap. 1. Noțiunea de „plată” a obligațiilor
Cap. 2. Condițiile plății
Cap. 3. Oferta reală și consemnațiunea

 

Titlul III. Alte moduri de stingere a obligațiilor (George-Alexandru Ilie)

Cap. 1. Compensația și darea în plată
Cap. 2. Confuziunea și remiterea de datorie
Cap. 3. Imposibilitatea fortuită de executare

 

VOL. VIII. RESTITUIREA PRESTAȚIILOR (George-Alexandru Ilie)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiunea de restituire a prestațiilor
Cap. 2. Cauzele restituirii prestațiilor
Cap. 3. Modalități de restituire a prestațiilor

 

Titlul II. Restituirea prestațiilor între părți

Cap. 1. Condițiile restituirii prestațiilor între părți
Cap. 2. Restituirea în natură
Cap. 3. Restituirea prin echivalent

 

Titlul III. Efectele restituirii prestațiilor față de terți

Cap. 1. Condițiile restituirii prestațiilor față de terți
Cap. 2. Efectele față terții dobânditori de bună-credință
Cap. 3. Efectele față terții dobânditori de rea-credință

 

TOMUL V. CONTRACTE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (coord.: Lucian Bercea, Răzvan Dincă, Ionuț-Florin Popa)

 

Tomul V/1. Contracte de livrări de bunuri și cesiuni de folosință

 

VOL. I. VÂNZAREA ÎN DREPTUL ROMÂN (Răzvan Dincă, Ionuț-Florin Popa, Juanita Goicovici)

Titlul I. Vânzarea

Cap. 1. Noțiune și delimitare (R. Dincă/I.-Fl. Popa)
Cap. 2. Formarea vânzării (R. Dincă/Juanita Goicovici/I.-Fl. Popa)
Cap. 3. Efectele vânzării (R. Dincă/I.-Fl. Popa)

 

Titlul II. Varietăți de vânzare

Cap. 1. Vânzări condiționale (I. Fl. Popa)
Cap. 2. Vânzarea de consum (Juanita Goicovici)
Cap. 3. Vânzarea moștenirii și alte vânzări particulare (R. Dincă)

 

Titlul III. Schimbul și alte contracte înrudite cu vânzarea (R. Dincă, L. Bercea)

Cap. 1. Schimbul și darea în plată (R. Dincă)
Cap. 2. Contractul de furnizare (L. Bercea)
Cap. 3. Contractul de report (L. Bercea)

VOL. II. VÂNZAREA INTERNAȚIONALĂ (Ionuț-Florin Popa, Mihaela Gherghe, A. Maxim, S. Suciu)

Titlul I. Dreptul internațional al vânzării (Ionuț-Florin Popa)

Cap. 1. Dreptul comparat
Cap. 2. Proiectele uniforme de reglementare a vânzării
Cap. 3. Regulile conflictuale privind vânzarea internațională

 

Titlul II. Vânzarea internațională de mărfuri potrivit Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri (Viena, 1980) (Ionuț-Florin Popa, Mihaela Gherghe, A. Maxim)

Cap. 1. Domeniul de aplicare
Cap. 2. Formarea vânzării internaționale
Cap. 3. Efectele vânzării internaționale

 

Titlul III. Contractele electronice. Contractele pentru transfer de conținut digital (Ionuț-Florin Popa, S. Suciu)

Cap. 1. Contractele electronice.
Cap. 2. Formarea contractelor electronice – ipoteza vânzării. Efectele contractelor electronice – privire specială asupra vânzării
Cap. 3. Vânzarea și transferul de conținut digital

VOL. III. ÎNCHIRIEREA ȘI ARENDAREA (Vladimir Diaconiță, Decebal-Adrian Ghinoiu)

Titlul I. Locațiunea

Cap. 1. Noțiune. Delimitare. Tipuri de locațiune.
Cap. 2. Condiții de validitate. Proba contractului
Cap. 3. Transmisiunea și încetarea locațiunii

 

Titlul II. Închirierea

Cap. 1. Formarea și efectele contractului
Cap. 2. Încetarea închirierii
Cap. 3. Contractul de închiriere a locuinței

 

Titlul III. Arendarea

Cap. 1. Noțiune. Delimitare. Particularități față de închiriere
Cap. 2. Condiții de validitate
Cap. 3. Efecte particulare

 

VOL. IV. LEASING-UL ȘI OPERAȚIUNILE ASIMILATE (Radu Rizoiu /Sergiu Popovici)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiuni generale. Delimitări
Cap. 2. Calificarea juridică: leasing-ul – contract complex
Cap. 3. Tipuri de leasing

 

Titlul II. Formarea contractului

Cap. 1. Părțile
Cap. 2. Validitatea
Cap. 3. Influența regimului fiscal asupra dreptului comun

 

Titlul III. Efectele contractului

Cap. 1. Obligațiile locatorului
Cap. 2. Obligațiile utilizatorului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

VOL. V. ÎMPRUMUTUL DE FOLOSINȚĂ ȘI ÎMPRUMUTUL DE CONSUMAȚIE (Cristian Paziuc, Vladimir Diaconiță)

Titlul I. Noțiunile de împrumut de folosință și împrumut de consum

Cap. 1. Clarificări privind noțiunea de împrumut
Cap. 2. Promisiunile de împrumut
Cap. 3. Tipuri de împrumut

 

Titlul II. Împrumutul de folosință

Cap. 1. Noțiune. Natură juridică
Cap. 2. Efectele contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

Titlul III. Împrumutul de consum. Împrumuturile cu dobândă

Cap. 1. Noțiune. Natură juridică
Cap. 2. Efectele și încetarea contractului
Cap. 3. Împrumutul cu dobândă

 

Tomul V/2. Contracte de prestări de servicii

 

VOL. VI. ANTREPRIZA (Adina Buciuman)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiuni și delimitări
Cap. 2. Antrepriza și subantrepriza
Cap. 3. Condiții de validitate și formare

 

Titlul II. Efectele antreprizei

:
Cap. 1. Obligațiile antreprenorului
Cap. 2. Obligațiile beneficiarului
Cap. 3. Încetarea antreprizei

 

Titlul III. Particularitățile antreprizei pentru construcții

Cap. 1. Cadrul legal
Cap. 2. Obligații specifice
Cap. 3. Garanții postcontractuale

 

VOL. VII. SOCIETATEA ȘI ASOCIEREA ÎN PARTICIPAȚIE (Lavinia Tec, Lucian Bercea)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Varietăți de societate
Cap. 2. Reglementări speciale privind societatea
Cap. 3. Condiții (speciale) de validitate

 

Titlul II. Societatea simplă

Cap. 1. Efectele contractului de societate
Cap. 2. Încetarea contractului de societate
Cap. 3. Dizolvarea societăților

 

Titlul III. Asocierea în participație

Cap. 1. Noțiune. Istoric. Delimitări
Cap. 2. Efectele asocierii în participație
Cap. 3. Regimul fiscal și dreptul comun

 

VOL. VIII. CONTRACTUL DE TRANSPORT (Adina Buciuman)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiunea de contract de transport. Delimitarea
Cap. 2. Cadrul legal național
Cap. 3. Cadrul legal internațional

 

Titlul II. Transportul de bunuri (transport intern și transport internațional)

Cap. 1. Formarea și proba contractului
Cap. 2. Efectele contractului de transport
Cap. 3. Încetarea contractului

 

Titlul III. Transportul de persoane și bagaje (transport intern și transport internațional)

Cap. 1.  Specificitățile transportului de persoane și bagaje
Cap. 2. Obligația specifică de securitate
Cap. 3. Transportul succesiv de persoane

 

VOL. IX. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ (Marian Nicolae)

Titlul I. Noțiunea și încheierea contractului individual de muncă

Cap. I. Noțiunea, caractere juridice și delimitarea față de alte contracte
Cap. II. Condiții de validitate generale și speciale
Cap. III. Contractul individual de muncă din perspectiva libertății de circulație a persoanelor

 

Titlul II. Efectele contractului individual de muncă

Cap. I. Conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă
Cap. II. Drepturile și obligațiile părților
Cap. III. Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă

 

Titlul III. Încetarea contractului individual de muncă

Cap. I. Încetarea de plin drept a contractului
Cap. II. Concedierea
Cap. III. Alte cazuri de încetare a contractului

 

VOL. X. CONTRACTE DE MANDAT (Ionuț-Florin Popa, Radu Rizoiu, Cristian Paziuc)

Titlul I. Mandatul

Cap. 1. Noțiunea și delimitarea mandatului față de alte contracte
Cap. 2. Condițiile de validitate și formarea contractului de mandat
Cap. 3. Efectele interne și externe ale mandatului. Încetarea și lichidarea mandatului

 

Titlul II. Varietăți de mandat

Cap. 1. Tipologia mandatului
Cap. 2. Mandatul cu reprezentare
Cap. 3. Mandatul fără reprezentare.

 

Titlul III. Contracte numite care implică varietăți de mandat

Cap. 1. Comisionul, consignația și expediția.
Cap. 2. Agenția.
Cap. 3. Contractul de intermediere

 

VOL. XI. DEPOZITUL (Lucian Bercea, Răzvan Dincă, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiunea de depozit. Delimitări
Cap. 2. Caracterele variabile ale contractului de depozit
Cap. 3. Tipuri de depozit

 

Titlul II. Depozitul regulat

Cap. 1. Condiții de validitate
Cap. 2. Efectele depozitului regulat
Cap. 3. Încetarea depozitului regulat

 

Titlul III. Varietăți de depozit

Cap. 1. Depozitul necesar
Cap. 2. Depozitul hotelier
Cap. 3. Sechestrul convențional

 

VOL. XII. CONTRACTE DE DISTRIBUȚIE (Lucian Bercea, Răzvan Dincă, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Terminologie specifică. Noțiuni
Cap. 2 Cadrul legal european
Cap. 3. Cadrul legal național

 

Titlul II. Operatorii distribuției

Cap. 1. Operatorii individuali
Cap. 2. Grupurile de distribuitori
Cap. 3. Rețelele de distribuție

 

Titlul III. Operațiunile de distribuție

Cap. 1. Varietăți de distribuție
Cap. 2. Condițiile de validitate generale și speciale; formarea și obligațiile specifice precontractuale
Cap. 3. Efectele contractelor de distribuție

 

VOL. XIII. CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE (Juanita Goicovici)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiune. Delimitare. Calificare juridică
Cap. 2. Cadrul legal național și european
Cap. 3. Contracte asociate serviciilor turistice

 

Titlul II. Formarea contractului de servicii turistice

Cap. 1. Obligații precontractuale legale
Cap. 2. Clauze abuzive
Cap. 3. Alte mijloace de protecție a consimțământului

 

Titlul III. Efectele contractului de servicii turistice

Cap. 1. Obligațiile agentului de turism
Cap. 2. Obligațiile beneficiarului
Cap. 3: Încetarea contractului

 

Tomul V/3. Contracte bancare și contracte privind instrumentele financiare

 

VOL. XIV. CONTRACTE BANCARE ȘI TITLURILE ASOCIATE ACESTORA (Lucian Bercea)

Titlul I. Conturi, titluri și instrumente bancare

Cap. 1. Operațiunile bancare. Contul bancar
Cap. 2. Titluri de plată și credit cu funcție circulatorie
Cap. 3. Titluri și instrumente de plată fără funcție circulatorie

 

Titlul II. Contractele de servicii bancare de plăți și depozit

Cap. 1. Contractul de cont curent bancar
Cap. 2. Contractul de depozit bancar
Cap. 3. Alte contracte de servicii bancare

 

Titlul III. Contractul de credit bancar

Cap. 1. Concept. Delimitare și caractere. Formare și condiții de validitate
Cap. 2. Efectele și încetarea contractului de credit bancar
Cap. 3. Varietățile creditului bancar

 

VOL. XV. CONTRACTE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (Lucian Bercea)

Titlul I. Instrumentele financiare

Cap. 1. Instrumentele financiare. Concept și tipologie
Cap. 2. Piața instrumentelor financiare
Cap. 3 Serviciile și activitățile de investiții financiare

 

Titlul II. Contractele privind instrumentele financiare. Regimul general

Cap. 1. Contractele privind instrumentele financiare. Concept și tipologie
Cap. 2. Părțile, formarea și condițiile de validitate ale contractelor privind instrumentele financiare
Cap. 3. Efectele contractelor privind instrumentele financiare

 

Titlul III. Varietăți de contracte privind instrumentele financiare

Cap. 1. Contracte privind subscrierea și plasamentul instrumentelor financiare
Cap. 2. Contracte privind tranzacționarea instrumentelor financiare
Cap. 3. Contracte privind administrarea activelor financiare

 

Tomul V/4. Contracte ale Administrației Publice

 

VOL. XVI. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CONTRACTELOR ADMINISTRAȚIEI  PUBLICE (Simona Gherghina, Monica Rațiu)

Titlul I. Regimul juridic general al contractelor administrației publice (Simona Gherghina)

Cap. 1. Regimul juridic european și regimul juridic național. Categorii de contracte ale administrației publice
Cap. 2. Criterii de distincție între categoriile de contracte ale administrației publice
Cap. 3. Contracte ale administrației publice supuse regimului juridic național

Titlul II. Contractele publice (Simona Gherghina)

Cap. 1. Noțiune. Elemente caracteristice
Cap. 2. Regimul juridic european și regimul juridic național
Cap. 3. Tipologie. Criteriile de distincție

 

Titlul III. Contractele de parteneriat public-privat (Simona Gherghina, Monica Rațiu)

Cap. 1. Noțiune. Tipologie. Delimitare față de alte contracte
Cap. 2. Efectele contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

VOL. XVII. CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE (Monica Rațiu)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Noțiune. Caractere juridice. Tipologie
Cap. 2. Obiectul contractului
Cap. 3. Achiziții mixte

 

Titlul II. Părțile contractului

Cap. 1. Autoritățile/entitățile contractante
Cap. 2. Operatorii economici
Cap. 3. Cooperarea public-public în achizițiile publice

 

Titlul III. Efecte. Modificarea și încetarea contractului

Cap. 1. Efectele contractului
Cap. 2. Modificarea contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

VOL. XVIII. CONTRACTELE DE CONCESIUNE. CONTRACTELE DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE (Simona Gherghina)

Titlul I. Contractul de concesiune de bunuri

Cap. 1. Noțiune. Tipologie. Delimitare față de alte contracte
Cap. 2. Efectele contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

Titlul II. Contractele de concesiune de lucrări. Contractele de concesiune de servicii

Cap. 1. Noțiune. Tipologie. Părți
Cap. 2. Efectele contractului. Modificarea contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

Titlul III. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice

Cap. 1. Noțiune. Tipologie
Cap. 2. Efectele contractului
Cap. 3. Încetarea contractului

 

Tomul V/5. Contracte aleatorii și contracte procesuale

 

VOL. XIX. ASIGURAREA/ASIGURĂRILE (Cristian Paziuc /Irina Sferdian)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Natura juridică a contractului de asigurare
Cap. 2. Cadrul legal național
Cap. 3. Cadrul legal european și internațional

 

Titlul II. Validitatea, formarea și efectele contractului de asigurare

Cap. 1. Formarea contractului de asigurare
Cap. 2. Efectele contractului de asigurare
Cap. 3: Încetarea contractului de asigurare

 

Titlul III. Varietăți de asigurare

Cap. 1. Asigurarea de bunuri
Cap. 2. Asigurarea de persoane
Cap. 3. Asigurarea de răspundere juridică

 

VOL. XX. CONTRACTELE DE RENTĂ VIAGERĂ ȘI DE ÎNTREȚINERE (Lucian Bercea/Răzvan Dincă/Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Natura juridică și delimitarea
Cap. 2. Norme comune
Cap. 3. Norme disjunctive

 

Titlul II. Contractul de rentă viageră

Cap. 1. Noțiune. Delimitare
Cap. 2. Formarea/Constituirea rentei
Cap. 3.  Efectele contractului

 

Titlul III. Contractul de întreținere

Cap. 1. Noțiune. Delimitare. Caractere
Cap. 2. Condiții de validitate
Cap. 3. Efecte. Încetare

 

VOL. XXI. CONTRACTELE DE JOC ȘI PARIU. LOTERIILE ȘI PARIURILE SPORTIVE (Lucian Bercea, Răzvan Dincă, Ionuț-Florin Popa)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Dreptul comun al contractului de joc și pariu. Recompensa și pariul. Loteriile publicitare
Cap. 2. Jocul și pariul
Cap. 3. Efectele contractelor de joc și pariu

 

Titlul II. Loteriile publicitare

Cap. 1. Noțiune și reglementare
Cap. 2. Calificare juridică. Efecte
Cap. 3. Protecția consumatorului

 

Titlul III. Pariurile sportive

Cap. 1. Noțiune. Cadru legal
Cap. 2. Formarea contractului
Cap. 3. Efectele pariului sportiv

 

VOL. XXII. CONTRACTE PROCESUALE (Marian Nicolae)

Titlul I. Tranzacția și contractele declarative/recognitive de drepturi

Cap. 1. Noțiunea și tipologia contractelor procesuale
Cap. 2. Tranzacția
Cap. 3. Contracte declarative/recognitive de drepturi

 

Titlul II. Medierea

Cap. 1. Noțiunea și delimitarea medierii
Cap. 2. Procedura medierii
Cap. 3. Efectele medierii

 

Titlul III. Convenția arbitrală (Compromisul și clauza compromisorie)

Cap. 1. Noțiunea, reglementarea și condițiile convenției arbitrale
Cap. 2. Efectele convenției arbitrale
Cap. 3. Încetarea convenției arbitrale

Tomul VI. Proprietatea intelectuală (coord. Răzvan Dincă)

 

VOL. I. PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ. CREAȚIILE INTELECTUALE INDUSTRIALE (Răzvan Dincă, Vladimir Diaconiță)

Titlul I. Teoria generală a drepturilor de proprietate intelectuală

Cap 1. Funcțiile dreptului de proprietate intelectuală
Cap. 2. Natura juridică a proprietății intelectuale
Cap. 3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate intelectuală

 

Titlul II. Invenția si secretul comercial

Cap. 1. Brevetul de invenție
Cap. 2. Alte titluri de protecție a creațiilor intelectuale industriale
Cap. 3. Secretul comercial

 

Titlul III. Designul industrial

Cap. 1. Condițiile dreptului exclusiv de exploatare
Cap. 2. Conținutul, limitele și apărarea dreptului exclusiv de exploatare
Cap. 3. Transmiterea și încetarea dreptului exclusiv de exploatare

 

VOL. II. PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ. SEMNELE DISTINCTIVE ALE ACTIVITĂȚII INDUSTRIALE (Răzvan Dincă)

Titlul I Semnele distinctive ale originii comerciale

Cap. 1. Firma
Cap. 2. Emblema
Cap. 3. Marca individuală

 

Titlul II. Semnele distinctive ale originii geografice

Cap. 1. Indicațiile geografice la nivel național
Cap. 2. Indicațiile geografice la nivel european
Cap. 3. Denumirile de origine controlată

 

Titlul III. Sisteme de protecție a calității

Cap. 1. Mărci colective
Cap. 2. Mărci de certificare
Cap. 3. Specialități tradiționale garantate

 

VOL. III. PROPRIETATEA LITERAR-ARTISTICĂ (Răzvan Dincă, Dragoș Bogdan)

Titlul I. Dreptul de autor

Cap. 1. Condițiile dreptului de autor
Cap. 2. Conținutul, limitele și apărarea dreptului de autor
Cap. 3. Transmiterea și exploatarea dreptului de autor

 

Titlul II. Drepturile conexe dreptului de autor

Cap. 1. Tipologia drepturilor conexe dreptului de autor
Cap. 2. Regimul juridic al drepturilor conexe dreptului de autor
Cap. 3. Dreptul sui generis al fabricanților bazelor de date

 

Titlul III. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe

Cap. 1. Principiile gestiunii colective
Cap. 2. Organismele de gestiune colectivă
Cap. 3. Exercitarea gestiunii colective

 

TOMUL VII. GARANȚII (coord. Radu Rizoiu)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL GARANȚIILOR(Radu Rizoiu)

Titlul I. Teoria generală

Cap. 1. Conceptul de drept al garanțiilor
Cap. 2. Teoria generală a creditului
Cap. 3. Garanțiile ca adjuvant al încrederii

 

Titlul II. Bazele garanțiilor

Cap. 1. Teoria modernă a patrimoniului
Cap. 2. Elementele patrimoniului
Cap. 3. Garanția comună a creditorilor

 

Titlul III. Sistemul garanțiilor în dreptul românesc

Cap. 1. Noțiunea de garanție
Cap. 2. Dreptul comun și drepturile speciale în materie de garanții
Cap. 3. Garanțiile publice și garanțiile private (Simona Gherghina)

 

VOL. II. GARANȚII PERSONALE (Radu Rizoiu, Dan Andrei Popescu)

Titlul I. Noțiuni introductive

Cap. 1.Noțiunea de garanție personală
Cap. 2. Instrumentar terminologic
Cap. 3. Principiile garanțiilor personale (inclusiv aspectele de drept internațional privat) (Dan Andrei Popescu)

 

Titlul II. Garanțiile personale accesorii

Cap. 1. Fideiusiunea
Cap. 2. Alte (forme de) garanții personale (în dreptul privat)
Cap. 3. Garanțiile publice (Simona Gherghina)

 

Titlul III. Garanțiile autonome

Cap. 1. Tipologie și reglementare
Cap. 2. Scrisoarea de garanție
Cap. 3. Scrisoarea de confort

 

VOL. III. PRIVILEGII ȘI DREPTUL DE RETENȚIE (Alin Moise, Radu Rizoiu, Dan Andrei Popescu, Bogdan Dumitrache)

Titlul I. Noțiuni introductive

Cap. 1. Conceptul de garanție reală imperfectă (Radu Rizoiu și Alin Moise)
Cap. 2. Natura legală a garanțiilor imperfecte (Radu Rizoiu și Alin Moise)
Cap. 3. Aspecte de drept internațional privat (Dan Andrei Popescu)

 

Titlul II. Privilegiile (Alin Moise)

Cap. 1. Noțiune și tipologie
Cap. 2. Publicitatea și rangul privilegiilor
Cap. 3. Stingerea privilegiilor

 

Titlul III. Dreptul de retenție (Bogdan Dumitrache)

Cap. 1. Noțiune și caracterizare
Cap. 2. Opozabilitatea dreptului de retenție
Cap. 3. Stingerea dreptului de retenție

 

VOL. IV. GARANȚII REALE (Alin Moise, Radu Rizoiu)

Titlul I. Garanții reale clasice

Cap. 1. Gajul (Radu Rizoiu)
Cap. 2. Ipoteca (Alin Moise și Radu Rizoiu)
Cap. 3. Aspecte de drept internațional privat (Dan-Andrei Popescu)

 

Titlul II. Garanții reale atipice

Cap. 1. Operațiuni asimilate garanțiilor reale (Radu Rizoiu)
Cap. 2. Garanția asupra veniturilor unităților administrativ-teritoriale (Simona Gherghina)
Cap. 3. Sechestrul (Radu Rizoiu)

 

Titlul III. Concursul cauzelor de preferință (Radu Rizoiu)

Cap. 1. Reguli generale
Cap. 2. Efectul insolvenței
Cap. 3. Aspecte de drept internațional privat (Dan-Andrei Popescu)

 

VOL. V. EXECUTAREA PRIVILEGIILOR ȘI GARANȚIILOR REALE (Bogdan Dumitrache, George Lazăr și Radu Rizoiu)

Titlul I. Aspecte generale

Cap. 1. Caracterul executoriu (George Lazăr)
Cap. 2. Caracterul real al acțiunii executorii (Radu Rizoiu)
Cap. 3. Condițiile executării (Radu Rizoiu)

 

Titlul II. Proceduri de executare (Bogdan Dumitrache)

Cap. 1. Organizarea executării silite
Cap. 2. Proceduri de drept comun
Cap. 3. Proceduri speciale (Simona Gherghina, Radu Rizoiu și Bogdan Dumitrache)

 

Titlul III. Incidente în executare (Bogdan Dumitrache și Radu Rizoiu)

Cap. 1. Incidente de drept comun
Cap. 2. Impactul unor proceduri speciale (naționale)
Cap. 3. Aspecte de drept internațional privat (Dan Andrei Popescu)

 

Tomul VIII. Întreprinderea (coord. Lucian Bercea)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL ÎNTREPRINDERII (Lucian Bercea)

Titlul I. Concepte și fundamente

Cap. 1. Concepte relevante în dreptul întreprinderii
Cap. 2. Fundamentele dreptului întreprinderii
Cap. 3. Protecția consumatorilor

 

Titlul II. Cadrul legislativ

Cap. 1. Izvoarele (sursele) dreptului întreprinderii. Tipologie, ierarhie
Cap. 2. Regimul juridic al organizării întreprinderii
Cap. 3. Regimul juridic al activității întreprinderii

 

Titlul III. Statutul și organizarea întreprinderii

Cap. 1. Identitatea și publicitatea întreprinderii
Cap. 2. Finanțarea și organizarea întreprinderii
Cap. 3. Transferul întreprinderii

 

VOL. II. ÎNTREPRINDERILE UNIPERSONALE (Dan-Adrian Cărămidariu)

Titlul I. Introducere

Cap. 1. Inițiativa economică individuală
Cap. 2. Fracționarea patrimoniului și segregarea creditorilor
Cap. 3. Mecanisme de decizie, gestiune și control

 

Titlul II. Forme de organizare fără personalitate juridică

Cap. 1. Persoana fizică autorizată
Cap. 2. Întreprinderea individuală
Cap. 3. Întreprinderea familială

 

Titlul III. Forme de organizare cu personalitate juridică

Cap. 1. „Societatea unipersonală”. Concept și tipologie
Cap. 2. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic
Cap. 3. Forme de multiplicare a personalității juridice

 

VOL. III/1. SOCIETĂȚILE. INTRODUCERE (Lucian Bercea)

Titlul I. Societatea. Concept și elemente structurale

Cap. 1. Personalitatea juridică și limitarea riscurilor
Cap. 2. Pluralitatea de interese și proprietatea corporativă
Cap. 3. Administrarea delegată

 

Titlul III. Politici și principii ale dreptului societăților

Cap. 1. Principiile dreptului societăților
Cap. 2. Soft-law internațional în dreptul societăților
Cap. 3. Armonizarea dreptului societar în Uniunea Europeană

 

Titlul II. Izvoarele (sursele) dreptului societăților

Cap. 1. Reglementare, tipologie, ierarhie
Cap. 2. Izvoarele (sursele) generale
Cap. 3. Izvoarele (sursele) speciale

 

VOL. III/2. SOCIETĂȚILE. CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA (Lucian Bojin, Flaminia Stârc-Meclejan)

Titlul I. Constituirea societăților

Cap. 1. Forme și proceduri de constituire. Structura de capital
Cap. 2. Actele constitutive. Clauze statutare speciale și pacte extrastatutare
Cap. 3. Societățile neregulat constituite

 

Titlul II. Asociații / acționarii

Cap. 1. Concepte și categorii. Titluri de participare
Cap. 2. Dobândirea și pierderea calității de asociat / acționar
Cap. 3. Structuri decizionale. Interese, drepturi și obligații

 

Titlul III. Administrarea și controlul gestiunii

Cap. 1. Concepte și categorii. Administrarea executivă și neexecutivă
Cap. 2. Structuri decizionale. Puteri și atribuții. Obligații și răspundere
Cap. 3. Controlul gestiunii. Cenzorii. Auditul

 

VOL. III/3. SOCIETĂȚILE. MODIFICAREA, RESTRUCTURAREA ȘI DIZOLVAREA (Sorin David)

Titlul I. Modificarea societăților

Cap. 1. Concepte și principii
Cap. 2. Modificări privind capitalul social
Cap. 3. Alte modificări ale societăților

 

Titlul II. Restructurarea societăților

Cap. 1. Transformarea societăților
Cap. 2. Fuziunea societăților
Cap. 3. Divizarea societăților

 

Titlul III. Dizolvarea și lichidarea societăților

Cap. 1. Concepte și principii
Cap. 2. Dizolvarea societăților
Cap. 3. Lichidarea societăților. Piercing the corporate veil

 

VOL. IV. SOCIETĂȚILE DE PERSOANE. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (Lavinia Tec)

Titlul I. Societățile de persoane propriu-zise

Cap. 1. Concepte și categorii. Intuitu personæ în materie societară
Cap. 2. Societatea în nume colectiv
Cap. 3. Societatea în comandită simplă

 

Titlul II. Societatea cu răspundere limitată. Constituire și funcționare

Cap. 1. Constituirea societății cu răspundere limitată
Cap. 2. Asociații societății cu răspundere limitată
Cap. 3. Administrarea și controlul gestiunii societății cu răspundere limitată

 

Titlul III. Societatea cu răspundere limitată. Conflicte societare. Modificări societare

Cap. 1. Conflicte societare. Excluderea și retragerea asociaților societății cu răspundere limitată
Cap. 2. Modificări ale actului constitutiv al societății cu răspundere limitată
Cap. 3. Dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată

 

VOL. V. SOCIETĂȚLE DE CAPITALURI (Radu Catană)

Titlul I. Introducere. Constituire

Cap. 1. Concepte și categorii. Intuitu pecuniæ în materie societară
Cap. 2. Proceduri de constituire
Cap. 3. Formarea și protecția capitalului

 

Titlul II. Funcționare. Structuri societare

Cap. 1. Structuri decizionale. Adunarea generală a acționarilor
Cap. 2. Sisteme și structuri de administrare. Guvernarea corporativă
Cap. 3. Structuri de control al gestiunii

 

Titlul III. Conflicte societare. Modificări societare

Cap. 1. Conflicte societare: administratori – acționari; acționari majoritari – acționari minoritari; societate – creditori sociali
Cap. 2. Modificări ale actului constitutiv al societății pe acțiuni
Cap. 3. Dizolvarea și lichidarea societății pe acțiuni

 

VOL. VI. ALTE FORME DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERII (Cristian Clipa, Dan-Adrian Cărămidariu, Sorina Doroga)

Titlul I. Întreprinderile publice

Cap. 1. Regiile autonome
Cap. 2. Companiile și societățile naționale
Cap. 3. Societățile cu participații publice majoritare sau de control

 

Titlul II. Întreprinderile sociale

Cap. 1. Cadrul general al economiei sociale
Cap. 2. Societatea cooperativă
Cap. 3. Activitățile economice ale asociațiilor și fundațiilor

 

Titlul III. Grupurile

Cap. 1. Structurile de grup. Introducere
Cap. 2. Grupurile de societăți
Cap. 3. Grupurile de interes economic

 

VOL. VII. CONCURENȚA ÎNTRE ÎNTREPRINDERI (Sorina Doroga)

Titlul I. Concurența economică

Cap. 1. Domeniul material al concurenței
Cap. 2. Domeniul teritorial al concurenței
Cap. 3. Contenciosul concurenței

 

Titlul II. Protecția liberei concurențe

Cap. 1. Practicile anticoncurențiale
Cap. 2. Concentrările economice
Cap. 3. Ajutoarele de stat

 

Titlul III. Protecția concurenților

Cap. 1. Concurența neloială
Cap. 2. Clauzele de neconcurență
Cap. 3. Practicile restrictive de concurență

 

VOL. VIII. ÎNTREPRINDERILE ÎN DIFICULTATE (Radu Bufan)

Titlul I. Procedurile colective. Introducere. Prevenirea insolvenței

Cap. 1. Context economic și reglementare
Cap. 2. Principiile procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență
Cap. 3. Prevenirea insolvenței. Procedurile de pre-insolvență (concordatul preventiv și mandatul ad hoc)

 

Titlul II. Procedura insolvenței. Deschiderea. Perioada de observație. Reîntregirea activului

Cap. 1. Deschiderea și organizarea procedurii
Cap. 2. Perioada de observație
Cap. 3. Reîntregirea activului

 

Titlul III. Procedura insolvenței. Reorganizarea. Falimentul. Închiderea

Cap. 1. Reorganizarea. Planul
Cap. 2. Falimentul
Cap. 3. Distribuirea și închiderea procedurii

 

TOMUL IX. FAMILIA (coord.: Marieta Avram, Flavius Baias)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL FAMILIEI (M. Avram, C. Hageanu, S. Stoicescu, D.A. Popescu)

Titlul I. Noțiunile de familie și viață de familie (M. Avram, C. Hageanu, S. Stoicescu)

Cap. 1. Repere istorice și sociologice
Cap. 2. Noțiunea juridică de familie
Cap. 3. Noțiunea juridică de viață de familie

 

Titlul II. Fundamentele dreptului familiei (M. Avram, C. Hageanu, D.A. Popescu)

Cap. 1. Obiectul dreptului familiei
Cap. 2.  Principiile dreptului familiei
Cap. 3. Realități și evoluții în dreptul  internațional și european al familiei

 

Titlul III. Soluționarea conflictelor de familie (M. Avram, S. Stoicescu, D.A. Popescu)

Cap. 1. Jurisdicția specială în materie de familie și minori. Rolul instanței de tutelă
Cap. 2. Rolul instanțelor europene în materie de familie și minori
Cap. III. Proceduri alternative de soluționare a conflictelor de familie

 

VOL. II. CĂSĂTORIA (M. Avram, C. Jugastru, C. Hageanu, A.R. Motica, D.A. Popescu)

Titlul I. Încheierea căsătoriei. Efecte (C. Hageanu, C. Jugastru)

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2. Încheierea căsătoriei
Cap. 3. Efectele căsătoriei

 

Titlul II.  Disoluția căsătoriei (M. Avram, A. R. Motica, C. Jugastru)

Cap. I. Nulitatea căsătoriei
Cap. II. Desfacerea căsătoriei
Cap. III. Încetarea căsătoriei

 

Titlul III. Forme de conviețuire în afara căsătoriei (C. Jugastru, C. Hageanu, D.A. Popescu)

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2. Uniuni libere (concubinajul)
Cap. 3. Parteneriate civile

 

VOL. III. REGIMURI MATRIMONIALE (M. Avram, Fl. Baias, C. Nicolescu, D. A. Popescu)

Titlul I. Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale (M. Avram, D.A. Popescu)

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2. Natura juridică și principiile regimurilor matrimoniale
Cap. 3. Regimurile matrimoniale în dreptul internațional privat și european

 

Titlul II. Dreptul comun al regimurilor matrimoniale (M. Avram, C. Nicolescu)

Cap. 1. Convenția matrimonială
Cap. 2. Regimul primar imperativ
Cap. 3. Dinamica regimului matrimonial secundar

 

Titlul III. Regimuri matrimoniale secundare (Fl.A. Baias, C. Nicolescu)

Cap. 1. Regimul comunității legale de bunuri
Cap. 2. Regimul comunității convenționale
Cap. 3. Regimul separației de bunuri. Participarea la achiziții

 

VOL. IV. FILIAȚIA (Marieta Avram, C. Crăciunescu, Cristina Nicolescu, Lavinia Tec, D.A. Popescu)

Titlul I. Introducere (C. Nicolescu, C. Crăciunescu, D.A. Popescu)

Cap. 1. Repere istorice
Cap. 2.  Filiația și starea civilă
Cap. 3.  Filiația în dreptul internațional și european

 

Titlul II. Filiația bazată pe legătura de sânge (C. Nicolescu, C. Crăciunescu, L. Tec)

Cap. 1. Filiația față de mamă
Cap. 2. Filiația față de tată
Cap. 3. Reproducerea umană asistată medical

 

Titlul III. Filiația civilă. Adopția (M. Avram, D.A. Popescu)

Cap. 1. Natura juridică și principiile adopției
Cap. 2. Adopția internă
Cap. 3. Adopția internațională

 

VOL. V. COPILUL. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ (Emese Florian, Lavinia Tec, A.R. Motica, D.A. Popescu)

Titlul I. Considerații generale (Emese Florian, D.A. Popescu)

Cap. 1. Repere istorice și sociologice
Cap. 2. Noțiunea de copil. Măsurile de ocrotire a copilului
Cap. 3. Protecția juridică a drepturilor copilului în dreptul internațional și european

 

Titlul II. Conținutul autorității părintești (E. Florian, M. Avram, L. Tec)

Cap. 1. Noțiune, principii și durată
Cap. 2. Autoritatea părintească cu privire la persoana copilului
Cap. 3. Autoritatea părintească cu privire la bunurile copilului

 

Titlul III. Exercitarea autorității părintești. Răspundere și sancțiuni (E. Florian, A.R. Motica)

Cap. 1. Modalități de exercitare a autorității părintești
Cap. 2. Delegarea exercitării autorității părintești în situații speciale
Cap. 3. Răspundere și sancțiuni

 

VOL. VI. SOLIDARITATEA FAMILIALĂ. OBLIGAȚIA LEGALĂ DE ÎNTREȚINERE (Fl.A. Baias, Eduard Levai, A. Axente, D.A. Popescu)

Titlul I. Considerații generale (Fl.A. Baias, D.A. Popescu)

Cap. 1. Noțiunea și fundamentul obligației legale de întreținere
Cap. 2. Persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care se datorează
Cap. 3. Obligația legală de întreținere în dreptul internațional și european

 

Titlul II. Condițiile obligației legale de întreținere (Fl.A. Baias, A. Axente)

Cap. 1. Creditorul obligației legale de întreținere. Condiții generale
Cap. 2. Debitorul obligației legale de întreținere. Condiții generale
Cap. 3. Condiții speciale privind anumite obligații legale de întreținere

 

Titlul III. Modalități de stabilire și de executare a obligației legale de întreținere (Fl.A. Baias, E. Levai)

Cap. 1. Modalități de stabilire a  obligației legale de întreținere
Cap. 2. Modalități de executare a obligației  legale de întreținere
Cap. 3. Executarea silită a obligației legale de întreținere

 

TOMUL X. SUCCESIUNI ȘI LIBERALITĂȚI (coord. Mircea Dan Bob)

 

VOL. I. REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MOȘTENIRE

Titlul I. Introducere. Felurile moștenirii. Caracterele juridice ale transmiterii moștenirii

Cap. 1. Introducere în dreptul succesiunilor
Cap. 2. Felurile moștenirii
Cap. 3. Caracterele juridice ale transmiterii moștenirii

 

Titlul II. Deschiderea moștenirii

Cap. 1. Aspecte generale privind deschiderea moștenirii
Cap. 2. Data deschiderii moștenirii
Cap. 3. Locul deschiderii moștenirii

 

Titlul III. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni

Cap. 1. Capacitatea succesorală
Cap. 2. Vocația la moștenire
Cap. 3. Nedemnitatea succesorală

 

VOL. II. MOȘTENIREA LEGALĂ

Titlul I. Reguli generale ale devoluțiunii legale a moștenirii

Cap. 1. Condițiile dreptului de moștenire legală
Cap. 2. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii
Cap. 3. Reprezentarea succesorală

 

Titlul II. Reguli speciale aplicabile moștenitorilor din cele patru clase de moștenitori legali

Cap. 1. Clasa întâi de moștenitori legali: Descendenții
Cap. 2. Clasa a doua de moștenitori legali: Ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați
Cap. 3. Clasa a treia de moștenitori legali: Ascendenții ordinari și clasa a patra de moștenitori legali: Colateralii ordinari

 

Titlul III. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Cap. 1. Istoric. Condițiile cerute soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni
Cap. 2. Dreptul de moștenire în concurs cu fiecare clasă de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase;
Cap. 3. Drepturile succesorale speciale ale soțului supraviețuitor

 

Titlul IV. Drepturile asupra moștenirilor vacante

Cap. 1. Noțiunea de moștenire vacantă și beneficiarii moștenirilor vacante
Cap. 2. Natura juridică a dreptului asupra moștenirilor vacante
Cap. 3. Particularitățile drepturilor asupra moștenirilor vacante

 

VOL. III. LIBERALITĂȚILE

Titlul I. Dispoziții comune privind liberalitățile

Cap. 1. Liberalitățile ca specie a actelor juridice
Cap. 2. Condițiile de validitate a liberalităților
Cap. 3. Substituțiile fideicomisare și liberalitățile reziduale

 

Titlul II. Donația

Cap. 1. Noțiunea și condițiile de validitate. Donațiile simulate, indirecte și darurile manuale
Cap. 2. Efectele contractului de donație
Cap. 3. Cauze legale de revocare a donațiilor

 

Titlul III. Testamentul

Cap. 1. Noțiunea și condițiile de validitate a testamentului
Cap. 2. Formele testamentului
Cap. 3. Regimul juridic al principalelor dispoziții testamentare

 

VOL. IV. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE DE BUNURILE MOȘTENIRII

Titlul I. Oprirea actelor juridice asupra unei moșteniri viitoare

Cap. 1. Noțiune și fundament
Cap. 2. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească actele interzise
Cap. 3. Actele permise în mod excepțional de lege

 

Titlul II. Oprirea liberalităților care încalcă rezerva succesorală

Cap. 1. Aspecte generale privind rezerva succesorală și cotitatea disponibilă
Cap. 2. Moștenitorii rezervatari
Cap. 3. Reducțiunea liberalităților excesive și imputarea liberalităților

 

VOL. V. TRANSMISIUNEA MOȘTENIRII

Titlul I. Dreptul de opțiune succesorală

Cap. 1. Probleme generale privind dreptul de opțiune succesorală
Cap. 2. Acceptarea moștenirii
Cap. 3. Renunțarea la moștenire

 

Titlul II. Transmisiunea activului și pasivului moștenirii

Cap. 1. Obiectul transmisiunii
Cap. 2. Transmisiunea activului moștenirii
Cap. 3. Transmisiunea pasivului moștenirii

 

Titlul III. Petiția de ereditate

Cap. 1. Aspecte generale privind petiția de ereditate
Cap. 2. Dovada calității de moștenitor
Cap. 3. Efectele petiției de ereditate

 

VOL. VI. INDIVIZIUNEA ȘI PARTAJUL MOȘTENIRII

Titlul I. Indiviziunea succesorală

Cap. 1. Aspecte generale privind indiviziunea succesorală
Cap. 2. Regimul juridic al indiviziunii succesorale
Cap. 3. Imprescriptibilitatea dreptului de a obține ieșirea din indiviziune

 

Titlul II. Partajul moștenirii

Cap. 1. Aspecte generale privind partajul
Cap. 2. Raportul donațiilor și al datoriilor
Cap. 3. Procedura și efectele partajului

 

Titlul III. Partajul de ascendent

Cap. 1. Noțiunea și utilitatea partajului de ascendent
Cap. 2. Condițiile de validitate a partajului de ascendent
Cap. 3. Efectele partajului de ascendent

 

Tomul XI. Publicitatea drepturilor, actelor și faptelor juridice (coord. Marian Nicolae)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PUBLICITĂȚII (Marian Nicolae; Dan Andrei Popescu)

Titlul I. Dreptul civil și publicitatea drepturilor, actelor și faptelor juridice

Cap. 1. Necesitatea publicității juridice
Cap. 2. Noțiunea de „publicitate în dreptul civil”
Cap. 3. Importanța (rolul) publicității juridice

 

Titlul II. Cadrul legislativ

Cap. 1. Publicitatea în vechiul Cod civil
Cap. 2. Publicitatea în Noul Cod civil
Cap. 3. Legea aplicabilă publicității în dreptul civil (Marian Nicolae; Dan Andrei Popescu)

 

Titlul III. Formele de publicitate în dreptul civil

Cap. 1. Clasificarea (tipologia) formelor de publicitate în dreptul civil
Cap. 2. Analiza principalelor forme de publicitate în dreptul civil
Cap. 3. Alte forme de publicitate juridică

 

VOL. II. PUBLICITATEA MOBILIARĂ. REGISTRUL NAȚIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ (Radu Rizoiu; Cristian Paziuc)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Lipsa unui sistem general de publicitate mobiliară
Cap. 2. Cadrul legislativ
Cap. 3. Clasificarea (tipologia) formelor de publicitate mobiliară

 

Titlul II. REGISTRUL NAȚIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Procedura de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară
Cap. 3. Efectele înscrierilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

 

Titlul III. Formalități specifice de publicitate mobiliară (Cristian Paziuc)

Cap. 1. Înregistrarea operațiunilor juridice privitoare la nave și aeronave
Cap. 2. Înregistrarea operațiunilor juridice miniere și petroliere
Cap. 3. Înregistrările în materia drepturilor de proprietate intelectuală

 

VOL. III/1. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ. NOILE CĂRȚI FUNCIARE (Marian Nicolae; Dan Andrei Popescu)

Titlul I. Noțiuni generale

Cap. 1. Originea cărții funciare
Cap. 2. Sistemul noilor cărți funciare
Cap. 3. Noțiunea, structura și obiectul noilor cărți funciare

 

Titlul II. Cadrul legislativ

Cap. 1. Sediul materiei
Cap. 2. Lex temporis tabularum
Cap. 3. Lex loci tabularum (Dan Andrei Popescu)

 

Titlul III. „Principiile” noilor cărți funciare

Cap. 1: Noțiunea și clasificarea „principiilor” de carte funciară
Cap. 2. Conținutul „principiilor” noilor cărți funciare
Cap. 3. Corelația „principiilor” de carte funciară

 

Vol. III/2. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ. ÎNSCRIERILE ÎN NOILE CĂRȚI FUNCIARE

Titlul I. Înscrierile de carte funciară

Cap. 1. Noțiunea și clasificarea (tipologia) înscrierilor de carte funciară
Cap. 2. Intabularea, înscrierea provizorie și notarea
Cap. 3. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

 

Titlul II. Procedura de înscriere în cartea funciară

Cap. 1. Întocmirea, completarea și reconstituirea noilor cărți funciare
Cap. 2. Procedura înscrierii în cartea funciară
Cap. 3. Răspunderea pentru modul de efectuare a înscrierilor în cartea funciară

 

Titlul III. Acțiunile de carte funciară

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Acțiunea în prestație tabulară și acțiunea în justificare tabulară
Cap. 3. Acțiunea în rectificare tabulară

 

Vol. IV. ALTE FORME DE PUBLICITATE LEGALĂ OBLIGATORIE (Cristian Paziuc)

Titlul I. Registrele naționale notariale

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Procedura de înscriere în registrele naționale notariale
Cap. 3. Efectele înscrierii în registrele naționale notariale

 

Titlul II. Registrul comerțului

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Procedura de înscriere în registrul comerțului
Cap. 3. Efectele înscrierii în registrul comerțului

 

Titlul III. Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ

Cap. 1. Noțiuni generale
Cap. 2. Procedura de înscriere în Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ
Cap. 3. Efectele înscrierii în Registrul național al persoanelor fără scop lucrativ

 

Tomul XII. Dreptul internațional privat (coord. Dan Andrei Popescu)

 

VOL. I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PRVAT (Dan Andrei Popescu, Ioana Olaru, Adina Ponta)

Titlul I. Rolul și misiunea dreptului internațional privat.

Cap. 1. Funcția regulatorie a Dreptului internațional privat
Cap. 2. Normele de conflict.
Cap. 3. Normele materiale

 

Titlul II. Legea străină

Cap. 1. Conținutul legii străine
Cap. 2. Proba legii străine; aplicarea subsidiară a lex fori
Cap. 3. Aplicarea subsidiară a lex fori

 

Titlul III. Înlăturarea legii străine

Cap. 1. Clauzele de excepție
Cap. 3. Evicțiunea legii străine: ordinea publică internațională și frauda la lege
Cap. 3. Legile de poliție

 

VOL. II. DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT AL OBLIGAȚIILOR (Dan Andrei Popescu, Ionuț-Florin Popa, Felicia Roșioru)

Titlul I. Principii și interferențe între Regulamentele Roma I și Roma II. Materii excluse

Cap. 1. Principii comune
Cap. 2. Interferențe și linii de demarcare între materia contractuală și cea delictuală
Cap. 3. Materii supuse normelor naționale de conflict

 

Titlul II. Legea aplicabilă contractelor. Regulamentul Roma I

Cap. 1. Autonomia de voință
Cap. 2. Determinarea obiectivă a legii aplicabile
Cap. 3. Contractele numite ale Regulamentului

 

Titlul III. Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale. Regulamentul Roma II

Cap. 1. Considerații introductive
Cap. 2. Reguli generale de localizare
Cap. 3.  Cazuri speciale

 

VOL. III. DREPTUL INTERNAȚIONAL AL SUCCESIUNILOR (Dan Andrei Popescu, Ioana Olaru)

Titlul I. Localizarea succesiunilor internaționale

Cap. 1. Competența internațională;
Cap. 2. Determinarea legii aplicabile succesiunilor;
Cap. 3. Criteriul legăturilor celor mai strânse. Clauzele de excepție.

 

Titlul II. Domeniul legii aplicabile

Cap. 1. Excluderi, delimitări și interferențe:
Cap. 2. Legea aplicabilă succesiunii.
Cap. 3. Legea succesorală ipotetică (anticipată):

 

Titlul III. Circulația hotărârilor și a actelor publice străine

Cap. 1. Actele autentice și tranzacțiile judiciare;
Cap. 2. Certificatul european de moștenitor;
Cap. 3. Concluzii. Sfaturi pentru practicienii dreptului

 

VOL. IV INSOLVENȚA TRANSFRONTALIERĂ (Dan Andrei Popescu, S. Golub, Adina Ponta)

Titlul I. Codificări uniforme

Cap. 1. Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră
Cap. 2. Legea model UNCITRAL privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de insolvență
Cap. 3. Legea model UNCITRAL (proiect) privind insolvența grupului de întreprinderi

 

Titlul II. Dreptul European al insolvenței

Cap.1. Reglementare, scop, principii
Cap. 2. Normele de conflict în materia insolvenței
Cap. 3. Procedurile principale și secundare de insolvență

 

Titlul III. Recunoașterea și executarea hotărârilor

Cap. 1. Impactul asupra drepturilor reale naționale
Cap. 2. Puterile și drepturile lichidatorilor
Cap. 3. Efectele Regulamentului în privința garanțiilor transfrontaliere