Teme de cercetare

I. Drept natural și drepturile naturale în perspectivă teoretică și istorică

 • Fundamentele filosofice ale dreptului natural
 • Drepturile naturale – fundamente conceptuale
 • Drepturile naturale și contextualizarea filosofică a ideal-tipului constituției liberale moderne
 • Justiția și echitatea
 • Libertatea naturală și libertatea civilă
 • Proprietatea privată din perspectiva dreptului natural
 • Drepturi pozitive vs. drepturi negative
 • Obligația naturală
 • Dreptul natural și dreptul pozitiv
 • Apărarea (tutela) dreptului natural și a drepturilor naturale
 • Studii de drept românesc vechi
 • Concepția aristotelică asupra dreptului natural
 • Concepția romană asupra dreptului natural

 • Dreptul natural și creștinismul. Tradiția occidentală a dreptului natural
 • Dreptul natural și creștinismul. Tradiția bizantină a dreptului natural
 • Legea divină, legea naturală și legea pozitivă la Toma de Aquino
 • Thomas Hobbes – Despre legile naturale și contracte în „Leviathan”
 • Dreptul natural modern (Hugo Grotius, John Locke, David Hume, Samuel Puffendorf, Francis Suarez; Christian Tomasius, Christian Wolf etc.)
 • Adam Smith și „sistemul natural al libertății”
 • Immanuel Kant și dreptul natural
 • John Finnis și dreptul natural
 • Hans Kelsen și știința pură a dreptului
 • Herbert L.A. Hart și autonomia dreptului
 • Leo Strauss și dreptul natural
 • Gustav Radbruch și Arthur Kaufmann – dreptul natural postbelic în Germania
 • Lon Fuller și dreptul natural
 • Friedrich A. Hayek și teoria evoluționistă
 • Friedrich A. Hayek, John Finnis și dreptul natural
 • Ronald Dworkin și hard cases
 • Pozitivismul juridic și realismul juridic
 • Contractualism și constituționalism

 

II. Analiză normativă

 • Dreptul și logica
 • Aspecte de logică (deontică) în analiza normativă
 • Științe sociale și comportamentale despre originea și evoluția normelor
 • Natura, structura și functiile normelor sociale și de drept
 • Structuri normative formale și informale – complementarități și tensiuni
 • Emergența normativă vs. design instituțional – tensiuni și complementarități
 • Teoria opțiunilor publice, teoria jocurilor și teoriile complexității în analiza normativă
 • Conceptul de normă juridică în perspectivă filosofică
 • Conceptul de drept – relația cu moralitatea
 • Autonomia dreptului – relația cu moralitatea și religia
 • Instituții, norme și sisteme de guvernanță
 • Implicațiile nomrative ale revoluției în tehnologie și inteligența artificială
 • Drept și analiză economică (Law and Economics)
 • Drept și teorii instituționale ale bunei guvernanțe (Eunomics)
 • Sociologia și antropologia normelor și dreptului
 • Statul, dreptul și principiul supremației dreptului (Rule of Law)
 • Constituționalizarea drepturilor și libertăților fundamentale
 • Regimuri constituționale și sisteme politice
 • Contractarianism și constituționalism
 • Fundamentele normative ale sistemelor liberale, autoritare și totalitare
 • Fundamentele filosofice/teoretice ale dreptului civil, procesual, constituțional, internațional
 • Teoria deciziei și analiza și designul instituțional
 • Epistemologia și metodologia cercetării normative
 • Etica aplicată – etica profesională: etica afacerilor, etica vieții publice
 • Caz, studiu de caz și cazuistica în analiza normativă
 • Drept public și drept privat
 • Dreptul la viață și bioetica
 • Proprietatea privată din perspectiva dreptului și analizei normative
 • Libertatea de expresie și de gândire – fundamente și implicații normative
 • Dereglare și autoreglare morală – perspective teoretice asupra anomiei și răului social
 • Principii, reguli, standarde, directive și securitatea juridică
 • Buna-credință și echitatea
 • Uzanțele – izvoare naturale (viabile) ale dreptului?
 • Precedentul judiciar și Rule of Law
 • Revirimentul judiciar și modularea în timp a efectelor hotărârilor judecătorești
 • Fundamentul și tipologia drepturilor subiective
 • Fundamentul și tipologia sancțiunilor
 • Metodologia și practica analizei normative