Resurse bibliografice

Chequamegon Book & Coffee Company - New, Used, and Discounted Books - Washburn, Wisconsin

Natural Law (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Acest material de referință oferă o introducere la legea naturală și dreptul natural dintr-o perspectivă de filosofie a dreptului, fiind prezentate pe scurt interpretări mai recente (sec. XX) și contemporane.

 

Chequamegon Book & Coffee Company - New, Used, and Discounted Books - Washburn, Wisconsin

Social Norms (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Normele sociale, regulile informale care guvernează comportamentul în grupuri și societăți, au fost studiate pe larg în științele sociale. Antropologii au descris modul în care funcționează normele sociale în diferite culturi, sociologii s-au concentrat asupra funcțiilor lor sociale și modul în care îi motivează pe oameni să acționeze.

 

Antiquarian & Collectible Books for Sale - eBay

17th Century Natural Rights Theorists (Online Library of Liberty, Liberty Fund)

O colecție dedicată gânditorilor în tradiția dreptului natural ai secolului XVII, personalități care justifică în moduri diferite primatul drepturilor naturale ale omului în favoarea oricărei forme de autoritate, fie ea de natură politică sau religioasă. Dacă până acum teoria legii naturale avea un caracter preponderent teologic, acești gânditori vor contribui semnificativ la înțelegerea într-o cheie raționalistă a acestei tradiții intelectuale.

 

Antique Book Spine High Res Stock Images | Shutterstock

Natural Law and Enlightenment Series (Online Library of Liberty, Liberty Fund)

Această colecție își propune să introducă cititorii în fundamentele iluministe ale teoriei legii naturale si tradiția dreptului natural. Este pus un accent deosebit pe modul în care această teorie a stat la baza apariției și dezvoltării ideilor clasic liberale. Referințele cu privire la implementarea practică a legii naturale la nivel social și politic și relația dintre aceasta și legea pozitivă sunt centrale.

 

Old Books Book - Free photo on Pixabay

Natural Law and Natural Rights Collection (Online Library of Liberty, Liberty Fund)

O altă serie de lucrari vine în continuarea celei despre iluminism și legea naturală, centrându-se pe noțiunea de „drept natural” care se va desprinde cu precădere în secolele XVII-XVIII. În contextul dezbaterii cu privire la relația dintre legea naturală și organizarea socio-politică, argumentul central al „dreptului natural” este acela că principalul scop al instituirii unui stat este de a proteja drepturile naturale ale omului la viață, libertate și proprietate.

 

Chequamegon Book & Coffee Company - New, Used, and Discounted Books - Washburn, Wisconsin

19th Century Natural Rights Theorists (Online Library of Liberty, Liberty Fund)

Această colecție se concentrează asupra modului în care a evoluat în continuare tradiția dreptului natural în secolul XIX. Deși, timp de două secole, justificarea ordinii politice s-a bazat aproape exclusiv pe dreptul natural, începând cu secolul XIX, școala utilitaristă propune noi criterii și argumente pentru a legitima normativitatea, criterii care nu mai vizează caracteristici umane universale, ci gradul de utilitate al acțiunilor oamenilor. Gânditorii în tradiția dreptului natural ai acestui secol au încercat să raspundă provocării aduse de această nouă filozofie morală și politică.

 

Old Books Book - Free photo on Pixabay

Natural Law Bibliography for a Natural Law Reader

Această bibliografie vizeaza cărți și articole despre legea naturală și dreptul natural, în ea regăsindu-se toate domeniile și perspectivele posibile din care această tradiție poate fi discutată, de la biologie, psihologie, sociologie și economie, la teologie și filozofie politică.


 

Lucrări publicate de membrii Consiliul Academic Internațional