Portofoliu de proiecte 2021

Logica modernă (simbolică și deontică) pentru juriști

(în colaborare cu Valeriu Stoica și Radu Rizoiu)

Mircea Dumitru este profesor de logică la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în logică filosofică, filosofia limbajului şi metafizica analitică a modalităţii. Din anul 2014 este membru corespondent al Academiei Române. Prof. Mircea Dumitru este doctor în filosofie al Tulane University (New Orleans, Louisiana) din anul 1998 cu o teză despre modalitate şi incompletitudine și, de asemenea, doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti, cu o teză despre neo-fregeanism şi neo-russellianism în semantica atribuirii de atitudini propoziţionale şi a referinţei directe. A fost decan al Facultății de Filosofie între 2000-2008, prorector al Universițătii din București în perioada 2008-2011 și rector al aceleiași universități în perioada 2011-2019.

 

Teoria virtuților în tradiția dreptului natural și cazuistica – o reconstrucție și o analiză comparată a două paradigme sistematice de gândire normativă.

(Bursă pentru lucrare de master – susținută de Fondul de Cercetare în Studii Normative „Stoica și Asociații”)

Teodora Nichita este studentă la masterul Philosophy, Politics and Economics de la Facultatea de Filozofie, Universitatea din București. Are o licență în Politics and Eastern European Studies la University College London, School of Slavonic and Eastern European Studies. În prezent, este bursieră a fundației creștin-democrate „Konrad Adenauer”, Young Affiliate la Network for Constitutional Economics and Social Philosophy (NOUS) și Local Coordinator la Students for Liberty, România. Este redactor și editor al platformei publicistice Marginaliaetc., unde publică eseuri, recenzii de carte și traduceri de articole. Ariile de cercetare includ filozofia politică și morală, filozofia dreptului și economia politică. Este interesată în mod particular de teoria virtuților în tradiția dreptului natural și de cazuistică.

 

Drept natural și secularizare. Teme și interpretări

(Bursă pentru lucrare de licență – susținută de Fondul de Cercetare în Studii Normative „Stoica și Asociații”)

Tudor-Alexandru Jinga este student la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării, la specializarea Filosofie, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. În prezent, este membru al asociației culturale Studiul și External Reviewer în cadrul Stance: An International Undergraduate Philosophy Journal. Este membru al redacției Marginaliaetc., unde scrie eseuri, recenzii de carte și articole de opinie. În cadrul Conferinței Naționale de Etică Aplicată, organizată în 2020 de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată al Facultății de Filozofie, Universitatea din București, a susținut o lucrare pe tema justificării cetățenilor de a recurge la nesupunerea civică în cazul restrângerii unor drepturi și libertăți cetățenești pe timp de pandemie. Interesele sale de cercetare includ filosofia morală și politică, dreptul natural, istoria ideilor și teologia.

 

Elogiul Frontierelor. Tratat de Teorie Politică

Andrei Vieru este eseist și face cercetări în domenii ale matematicii (teoria sistemelor dinamice, combinatorica şi teoria numerelor), precum și în logica modală și în filosofie politică (construcția tipologiilor politice și implicațiile lor normative). El este însă cunoscut public mai ales ca pianist. A urmat studii de pian la Conservatorul din Bucureşti iar din 1988, stabilit la Paris, a înregistrat pentru prestigioase case de discuri Bach, Beethoven şi Mussorgski. A publicat în reviste din Franţa: NRF, Magazine Littéraire, Cahiers de l’Herne, dar şi din România: Idei în dialog, Dilema veche, Observator cultural. În 2007 debutează la editura Seuil cu volumul Le gai Ecclésiaste. În 2013 publică la editura Grasset volumul Éloge de la vanité, pentru care primeşte în anul următor premiul Casanova (atribuit autorilor europeni care scriu direct în franceză). Incepand din 2021 este Cercetător Asociat al Centrului cu un portofoliu de cercetare centrat pe teoria normelor si aplicarea teoriei sistemelor dinamice la probleme legate de tipologia si evolutia sistemelor politice.

 

Cele șapte vieți ale morții – Îndreptar de dezordine morală și de supraviețuire psiho-socială

Adela Toplean a studiat la Universitatea din București, Sorbona (Paris V) și Universitatea din Lund, a fost bursieră a Institutului Suedez și a Colegiului Noua Europă și Research Fellow la Universitatea Berkeley (California). Este membru al Association for the Study of Death and Society. Din 2011 este lector universitar la Facultatea de Litere a Universității din București. Domeniile sale de interes includ bioetica și filosofia morală, cercetând atitudinile contemporane în fața morții. A publicat numeroase studii de sociologia morții în Marea Britanie, Suedia și Germania. Este autoarea cărților Pragul și neantul. Încercări de circumscriere a morții (2006) și Moartea modernă, între poetică și tanatologie. Repere suedeze, accente românești (2016). Începând din 2021, este Cercetător Asociat al Centrului cu un portofoliu de cercetare centrat pe problematica anomiei, normelor sociale și bioetica.

 

Proiect de traducere: Jacques Maritain – La loi naturelle ou loi non écrite („Dreptul natural sau dreptul nescris”)

Tudorel Urian este absolvent al Universității din Timișoara (1984), Facultatea de Filologie (română-franceză). Debutează publicistic în 1981 în revista Viața Studențească. Este unul dintre fondatorii revistei Cuvîntul. Între 2003 și 2009 a fost unul dintre titularii cronicii literare la revista România literară. A fost consilier al Ministrului Culturii și Patrimoniului Național în perioada 2005-2008 și consilier al Ministrului Educației în perioada 2010-2012. Este doctor în filologie cu o lucrare despre opera lui Alexandru Paleologu, volumul rezultat din aceasta fiind publicat sub titlul Vieţile lui Alexandru Paleologu la Editura Vremea în 2010. Alte cărți: Proza românească a anilor ’90, Editura Albatros, 2000 (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, Premiul de debut al ASPRO); Nostalgia Europei: volum în onoarea lui Al. Paleologu (în colaborare cu Cristian Bădiliță), Editura Polirom, 2003; Platon pe Internet, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003; Cealaltă literatură, Editura Știința, Chișinău, 2007.

 

Proiect de traducere: Dreptul natural, ordinea de drept și statul modern. O colecție de articole scrise de Gerard V. Bradley

Alin Vara este licențiat în teologie (Universitatea Pontificală Laterană, Roma) și în istorie (Universitatea din București). A absolvit un masterat în istorie (Central European University, Budapesta) și unul în teologie (Universitatea din Bonn, Germania).Volume publicate: Sensul martiriului. Între viața cu Hristos și neantul renunțării, Editura Galaxia Gutenberg (2017), Magnum Mysterium. Teatru și film în lumina poveștii lumii, Editura Galaxia Gutenberg (2018).

 

Proiect de traducere: Lon L. Fuller – The Principles of Social Order. Selected Essays („Principiile unei bune guvernări. O selecție de eseuri”)

Victoria-Maria Deliu este studentă în cadrul programului de licență al Facultății de Filozofie, Universitatea din București. A tradus, alături de Teodora Nichita, cartea lui Rachel McCleary și Robert J. Barro, The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging, care urmează să apară la Editura Humanitas și, alături de Robert Gabriel Ciobanu și Teodora Nichita, o antologie de texte ale economistului Israel Kirzner, reprezentant al Școlii Austriece de Economie, Israel Kirzner: Selected Works on Economics and Entrepreneurship, care urmează să apară la Editura Universității din București. Este Local Coordinator la Students for Liberty România și redactor al platformei publicistice Marginaliaetc.¸unde publică texte de opinie, eseuri și traduceri de articole. Interesele sale de cercetare includ filozofia socială și politică, filozofia morală, filozofia dreptului, științele sociale și economia.

 

Proiect de traducere: Wolfhart Pannenberg – Christentum in einer säkularisierten Welt („Creștinismul într-o lume secularizată”)

Andrei Poganu este student la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării, specializarea Filosofie, Universitatea de Vest Timișoara. Este redactor al platformei publicistice Marginaliaetc., unde publică eseuri, recenzii de carte și traduceri de articole. Este membru al asociației culturale Studiul. Ariile sale de interes cuprind filozofia politică, filozofia dreptului, teologia, economia și logica.

 

Proiect de cercetare: Problema normelor și valorilor în analiza rezilienței sistemelor de guvernanță

Robert Gabriel Ciobanu este student la programul de master Philosophy, Politics and Economics la Facultatea de Filozofie, Universitatea din București și are o licență în Științe Politice de la Facultatea de Științe Politice a aceleiași universități. Este Don Lavoie Fellow și Frédéric Bastiat Fellow la Mercatus Center, George Mason University și Young Affiliate la Network for Constitutional Economics and Social Philosophy (NOUS). Este Local Coordinator la Students for Liberty România și bursier al fundației creștin-democrate „Konrad Adenauer”. Din iunie 2020, este coordonatorul redacției platformei de publicistică Marginaliaetc., unde a publicat numeroase articole de opinie, eseuri și traduceri de articole pe teme de filozofie socială și politică, teorie economică, științe sociale și filozofia dreptului.

 

Proiect de traducere: Legea ca proces de cunoaștere. Perspective evoluționiste. O colecție de eseuri scrise de Suri Ratnapala

Iulian-Alfred Husac este student la Facultatea de Drept a Universității ,,Alexandru Ioan-Cuza” din Iași. În prezent, este vicepreședinte al departamentului educațional din cadrul Ligii Studenților Iași, unde inițiază și coordonează diverse proiecte pe probleme studențești, academice, drepturi și libertăți studențești. De asemenea, din iulie 2020 este redactor la Marginaliaetc., unde a scris recenzii de cărți și a tradus diverse articole pe teme precum libertatea de exprimare, libertatea academică, reglementarea inteligenței artificiale etc. Domeniile sale de interes cuprind dreptul internațional public, relațiile internaționale, educația juridică, dreptul natural și filosofia politică.

 

Proiect de traducere. Individualismul etic și primatul drepturilor naturale. O colecție de eseuri scrise de Douglas B. Rasmussen, Douglas J. Den Uyl

Elena-Cristina Enoiu este studentă la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din iunie 2020, face parte din redacția de studenți a platformei publicistice MarginaliaEtc., unde scrie recenzii de carte și publică traduceri de articole. A absolvit programul John Galt School- Why Objectivism?, organizat de Students For Liberty România în noiembrie 2020. În același an, a participat la un stagiu de studii la Universitatea Konstanz, Germania. Printre interesele sale de cercetare se numără dreptul constituțional, dreptul comparat, dreptul internațional, filozofia dreptului și germanistica.

 

Proiect de traducere: Michele Papa, Fantastic Voyage. În lumea dreptului penal special

Ioana Pașca este lector universitar la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, unde predă Drept penal. Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Drept penal internațional și Drept penal și procesual penal comparat. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (specializarea italiană – franceză, în anul 2000) și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (în anul 2005). Are un doctorat și studii postdoctorale în drept penal. A publicat peste 30 de articole și 3 cărți: Criminalitatea organizată în dreptul penal român (Universul Juridic, 2012), Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene (Universul Juridic, 2015) și Drept penal internațional (Universul Juridic, 2020).

 

Proiect de cercetare: Lon Fuller și Eunomia. Investigații în teoria bunei guvernări și a aranjamentelor sociale funcționale

Paul Dragoș Aligică este profesor de Științe Administrative la Universitatea din București, Senior Research Fellow la Mercatus Center de la Universitatea George Mason în SUA, unde predă în Departamentul de Știiințe Economice și Director al Programului „David Mitrany” al Universității din București. Între publicațiile sale se numără Public Governance and the Classical Liberal Perspective. The Political Economy Foundations (alături de Peter Boettke și Vlad Tarko), publicat la Oxford University Press; Public Entrepreneurship, Citizenship, and Self-Governance, publicat la Cambridge University Press și Institutional Diversity and Political Economy, publicat la Oxford University Press. Articolele sale au apărut în reviste academice precum American Political Science Review, Revue française d’economie, Economic Affairs, Society, Comparative Strategy, Governance și The American Journal of Economics and Sociology.