Această antologie explorează, printre altele, modul în care se intercondiționează drepturile individuale și împlinirea umană. Se arată că drepturile individuale sunt esențiale pentru a conserva posibilitatea ca fiecare individ să se împlinească, trăind printre ceilalți oameni, fiind cele care furnizează contextul social și politic în care indivizii aplică virtuțile necesare pentru a ajunge la idealul împlinirii umane. Se demonstrează, de asemenea, că împlinirea umană nu reprezintă un scop final al vieții, ci unul incluziv, al cărui element central este autonomia individuală, care trebuie să se regăsească în toate activitățile.

O altă temă esențială este relația dintre dreptul natural și drepturile naturale, dar și modul în care drepturile naturale au rectificat și actualizat tradiția dreptului natural, aducând totodată în discuție rolul pe care acestea îl joacă în filozofia politică. Este subliniat caracterul individual al împlinirii umane, idealul aristotelic al vieții, dar și faptul că indivizii nu se pot împlini în mod independent și separat de ceilalți.