Teme

 

A. Drept natural și drepturile naturale

 

1. Ce este dreptul natural?

2. Fundamentele filosofice ale dreptului natural

3.  Drepturile naturale

4. Justiția și echitatea

5. Libertatea naturală și libertatea civilă

6. Obligația naturală (M. Nicolae)

7. Dreptul natural și dreptul pozitiv

8. Dreptul și morala

9. Dreptul și logica

10. Apărarea (tutela) dreptului natural și a drepturilor naturale

  

B. Istoria dreptului natural și a ideilor juridice

 

1.Concepția aristotelică asupra dreptului natural

2. Concepția romană asupra dreptului natural (M. Nicolae)

3.Legea divină, legea naturală și legea pozitivă la Toma D’ Aquino (M. Nicolae)

4.Dreptul natural modern (H. Grotius, J. Locke, D. Hume, S. Pufendors, Fr. Suarez; Chr. Tomasius, Chr. Wolf ș.a.)

5.Immanuel Kant și dreptul natural

6.John Finnis și dreptul natural

7.Hans Kelsen și știința pură a dreptului (M. Nicolae, I.-Fl. Popa)

8.Herbert L.A. Hart și autonomia dreptului

9.Friedrich A. Hayek și Constituția libertății

10.Ronald Dworkin și hard cases

11.Pozitivismul juridic

12.Realismul juridic

  

C. Analiza normativă a dreptului

           

1)Conceptul de drept

2)Autonomia dreptului

3)Principiul supremației dreptului (Rule of Law): origine, fundament, rol, conținut și limite

4)Constituționalizarea drepturilor și libertăților fundamentale

5)Statul, dreptul și Rule of Law

6)Dreptul privat și dreptul public: în căutarea paradisului pierdut?

7)Dreptul la un proces echitabil și Rule of Law

8)Fundamentele filosofice/teoretice ale dreptului civil (V. Stoica; M. Nicolae)

9)Fundamentele filosofice/teoretice ale dreptului procesual

10)Fundamentele filosofice/teoretice ale dreptului constituțional

11)Fundamentele filosofice/teoretice ale dreptului internațional

12)Conceptul de constituție și constituționalitatea legilor

13)Conceptul de normă juridică

14)Fundamentele interpretării juridice

15)Conceptul de lacună legislativă (sau juridică)

16)Principii, reguli, standarde, directive și securitatea juridică

17)Buna-credință și echitatea – concepte autonome?

18)Uzanțele – izvoare naturale (viabile) ale dreptului?

19)Precedentul judiciar și Rule of Law

20)Revirimentul judiciar și modularea în timp a efectelor hotărârilor judecătorești

21)Ordinea publică – izvor de drept?

22)Bunele moravuri – izvoare de drept?

23)Fundamentul și tipologia drepturilor subiective

24)Fundamentul și tipologia sancțiunilor

25)Acțiunea civilă