Publicații

REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT

 

În curs de apariție (februarie 2021) Revista română de drept privat nr. 4/2020 - „Ce știm si ce vrem: Interferente și delimitări conceptuale in Codul Civil”, număr coordonat de dl. prof. univ. dr. Valeriu Stoica (au contribuit cu articole, dintre membrii Centrului, Marian Nicolae, Buna-credință și echitatea în Noul Cod civil; Radu Rizoiu, Între credință și încredere: despre standarde de bună-credință în materie de garanții; Flavius Baias, Simulația și buna-credință: o contradicție în termeni? Ionuț-Florin Popa, Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului; Lucian Bercea, Contractul de adeziune. O analiză structurală și funcțională a standardizării contractuale).

Revista română de drept privat nr. 1/2020 – „Codul Civil în căutarea terților”, număr coordonat de dl. prof. univ. dr. Valeriu Stoica [au contribuit cu articole, dintre membrii Centrului, Marian Nicolae, Despre terți în materie de carte funciară; Radu Rizoiu, Unde se înscriu terții în RNPM? Despre reforma nevăzută a publicității mobiliare; Ionuț-Florin Popa, Statutul actual al acțiunilor directe; Lucian Bercea, Determinarea prețului de către un terț. Câteva probleme privind articolele 1.182, 1.232 și 1.662 din Codul civil; Ionuț-Florin Popa, Implicațiile substanțiale ale „aplicării de penalități” (art. 906 din Codul de procedură civilă)];

Revista română de drept privat nr. 3/2019 – „Decizia de afaceri: reguli vs. standarde, legalitate vs. oportunitate”, număr coordonat de dl. prof. univ. dr. Lucian Bercea [au contribuit cu articole, dintre membrii Centrului, Radu Rizoiu, Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și rigorile statului de drept; Cristian Paziuc, Decizia de a nu executa contractul – despre oportunitatea ilicitului contractual; Vladimir Diaconiță, Standardul, impreviziunea și riscul în materia obligațiilor contractuale. Scurt exercițiu de corelare; Bogdan Dumitrache - Decizia RIL nr. 24/2017: mandatul (administratorului) fără de sfârșit].

Revista română de drept privat nr. 2/2019 – „Reprezentarea în Dreptul Privat”, număr coordonat de dl. prof. univ. dr. Ionuț-Florin Popa (au contribuit cu articole, dintre membrii Centrului, Valeriu Stoica, Despre puterea de reprezentare; Radu Rizoiu, Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere? Flavius Baias, Este omul de paie un simulant? D.A. Popescu, Abstracțiunea reprezentării voluntare și funcția circulatorie a actelor);

Revista română de drept privat nr. 1/2019 – „Dreptul și economia: Două oglinzi ale aceleiași realități”, număr coordonat de dl. conf. univ. dr. Radu Rizoiu [au contribuit cu articole, dintre membrii Centrului, Simona Gherghina, Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată; Cristian Paziuc, Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticență; Vladimir Diaconiță, Obligația de a da și neexecutarea eficientă. Scurte considerații; Bogdan Dumitrache, Drept civil vs. Contabilitate. Sau despre cum (nu) operează compensația legală în cazul persoanelor juridice; Lucian Bercea, O analiză a leziunii în contractele de afaceri; Valeriu Stoica, Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită];