Teme propuse spre discuţie în cadrul Centrului de Studii în Drept
Natural

Alcatuirea pe principii raționale a binelui comun a legislației ce gravitează în jurul unei reguli fundamentale, care creează în final cadrul general al celorlalte reguli la nivel național și internațional.

Definirea relației dintre dreptul natural și drepturile naturale și diferențele conceptuale. Drepturile omului analizate din perspectiva drepturilor naturale și morale.  

Prezentarea acestor două tipuri de drepturi din perspectiva caracterului legal și moral, precum și categoriile de clasificare a acestor tipuri de drepturi.

O abordare referitoare la noțiunile și conceptele cu care operează curentele filozofice reprezentate de Toma din Aquino precum și de către gânditorii reprezentativi ai filozofiei moderne și contemporane.

Rolul acestui drept în categoria drepturilor naturale din perspectiva Declarației de independență a Statelor Unite din 1776, a Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din perioada Revoluției Franceze din 1789 și a Declarației Universale a Drepturilor Omului 1948. 

Despre acest drept și corelația cu alte drepturi și libertăți precum și evaluarea acestuia din perspectiva persoanei care are obligația de a-l respecta, conținutul obligației și corelația drept – obligație – persoana obligată să-l respecte.

Abordarea temei referitoare la apartenența acestui drept la drepturile naturale ca valoare supremă în jurul căruia gravitează ideea de protecție supremă a ființei umane.

Analizarea conceptului din dublă perspectivă: juridică și religioasă, cu accent pe zona similitudinilor și interpretarea transpunerii în dreptul pozitiv.

O cale de mijloc în disputa dintre jusnaturalism și teoria normativă prin îmbinarea elementelor specifice ale acestor două curente de gândire ale filosofiei dreptului.

Promovarea artei binelui și echității prin cercetarea și îmbinarea celor mai bune soluții oferite de teoria dreptului natural și cea normativă.

Condițiile esențiale ale stabilirii regimului azilanților în considerarea valorilor teoriei dreptului natural cu o transpunere normativă adecvată celor mai problematice situații la nivel global.

Analizarea responsabilităților și datoriilor morale prin favorizarea și afirmarea acestora în sensul susținerii binelui comun în cadrul societății.

Educația juridică are rolul de a redescoperi de fiecare dată modul de gândire din trecut cu privire la cultura juridică ce a influențat perioade ale societății, dar mai ales de a oferi soluțiile raționale pentru prezent și viitor pentru sprijinirea dezvoltării societății pe baze firești.

Recunoașterea și aplicabilitatea de către subiectul autorității a unor reguli cu demnitate și independență de orice formă de constrângere, cu respectarea cerințelor pentru înfăptuirea justiției echitabile. Sf Augustin: ”Lex injusta non est lex”

Clivajul total în contradicție cu coabitarea celor două teorii: cea a dreptului natural cu cea normativă, pentru identificarea căii de mijloc în gândirea filosofico-juridică. Teoria derivării dreptului pozitiv din cadrul celui natural.